MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2019 Kasım Ayı Vergi Takvimi

 • İLK TARİH SON TARİH KONU
 • 01/11/2019 11/11/2019 16-31 Ekim 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/11/2019 11/11/2019 16-31 Ekim 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/11/2019 14/11/2019 2019 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
 • 01/11/2019 14/11/2019 2019 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
 • 01/11/2019 15/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/11/2019 15/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/11/2019 15/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/11/2019 15/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • 01/11/2019 15/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/11/2019 15/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 01/11/2019 15/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/11/2019 18/11/2019 2019 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
 • 01/11/2019 18/11/2019 2019 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
 • 01/11/2019 20/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/11/2019 20/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/11/2019 20/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/11/2019 20/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 01/11/2019 20/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/11/2019 20/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/11/2019 25/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • 01/11/2019 25/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • 01/11/2019 25/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 16/11/2019 25/11/2019 1-15 Kasım 2019 Dönemine ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 • 01/11/2019 26/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • 01/11/2019 26/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • 16/11/2019 26/11/2019 1-15 Kasım 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/11/2019 26/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • 01/11/2019 02/12/2019 2018 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
 • 01/11/2019 02/12/2019 Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • 01/11/2019 02/12/2019 2019 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • 01/11/2019 02/12/2019 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
 • 01/11/2019 02/12/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/11/2019 02/12/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlkişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 01/11/2019 02/12/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 01/11/2019 02/12/2019 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
 • 01/11/2019 02/12/2019 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi
 • 01/11/2019 02/12/2019 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi

~ Kaynak : http://www.gib.gov.tr

BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2020 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.