MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

Bağımsız Denetim Hizmetleri


Bağımsız Denetim;
finansal tabloların standartlara uygunluğu ve doğruluğunun makul güvence sağlayacak yeterli kanıtların elde edilmesi amacıyla denetim standartlarına uygun olarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenerek rapora bağlanmasının şirket dışından ve ilgili kurumlar tarafından yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlarca yapılmasıdır.
 
Şirket sahipleri ve diğer paydaşların beklentilerini karşılamak bir şirketin mali tablolarındaki bilgilerinin tam ve doğru olmasıyla başlar. Global ekonomik piyasada; şirket yönetimleri, hissedarlar, çalışanlar, kredi verenler, yatırımcılar ve kamu kurumları için doğru ve güvenilir bilgi ancak finansal tabloların Bağımsız Denetime tabi tutulması ile mümkün olabilmektedir.

Yasal mevzuat bakımındın Bağımsız Denetim kapsamına alınan mükelleflerin, bunu yaptırmamaları durumunda ise mükellef ve yöneticiler önemli sıkıntılarla karşılaşılacaktır.

Bağımsız Denetim kapsamında olup da bunu yaptırmayanlar; bağımsız denetim yaptırmanın sağlayacağı bazı imkanlardan yararlanamayacakları gibi mali tabloları hiç düzenlememiş sayılacaklardır. Bu durum yönetim kurulunun ibra edilmemesi sonucunu doğuracağından; ortakların yasal yollara başvurmaları, kar dağıtamama, sermaye artışı ve azalışı yapamama gibi olumsuz durumlarla karşılaşılmasına sebep olabilecektir. Bağımsız Denetim zorunluluğunun yerine getirilmemesinden dolayı şirketin uğrayacağı zarar ve kayıplardan yönetim kurulu sorumlu olacaktır.

Gerek zorunluluk kapsamında olsun, gerekse isteğe bağlı olsun yerel ve uluslararası belirlenmiş standartlara göre, faaliyet gösterilen sektöre özgü kriterler de dikkate alınarak denetim faaliyetini yürüten Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. konusunda uzman kadrosu ile Bağımsız Denetim alanında da üstün hizmet vermektedir.


Müşavirliğimizce Bağımsız Denetim Alanında Vermiş Olduğumuz Hizmetler:

  • Kamu Gözetimi Kurumu Ve Sermaye Piyasası Kurulu Denetim ve Gözetimine Tabi Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Bağımsız Denetim Hizmetleri,
  • Mali Tabloların Denetimi,
  • Şirketlerin Mali Departmanlarında Yürütülen İş ve İşlemlerin Denetimi,
  • Bağımsız Dış Denetim Hizmetleri,
  • Risk ve Fırsat Analizi Hizmetleri,
  • İç Kontrol ve İç Denetim Hizmetleri,
  • Hile ve Yolsuzluk Denetimi,
  • Özel Amaçlı Diğer Denetim Hizmetleri,

10673 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2024 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.