MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri

» Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Beyannamelerinin Tasdiki
» Mali Tabloların Tasdiki
» KDV ve ÖTV İadelerinin Tasdiki
» Vergi İstisna ve Muafiyetlerinin Tasdiki
» Yatırım İndirimi Uygulamalarının Tasdiki
» Sermaye Yedekleri ve İç Kaynaklardan Yapılacak Sermaye Artırımının Tasdiki
» Sermayenin Mevcudiyetinin ve Ödendiğinin Tasdiki
» Banka Kredilerine İlişkin Mali Raporların Tasdiki
» Vakıf ve Derneklerde Vergi Muafiyeti Şartlarının Tasdiki
» Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Gelirleri Üst Kurul Paylarının Tasdiki
» Diğer Özel Amaçlı Tespit ve Tasdik Raporları

9800 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2024 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.