MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2022-96-İmalatçı İhracatçılara İhracat Bedeline Göre KDV İade Taleplerinde Girilecek Listelere İlişkin GİB Duyurusu

Tarih   : 21.07.2022

Sayı    : BBDAS/2022-96

Konu  : İmalatçı İhracatçılara İhracat Bedeline Göre KDV İade Taleplerinde Girilecek Listelere İlişkin GİB Duyurusu 

Gelir İdaresi Başkanlığı, İnternet Vergi Dairesi üzerinden;  29.06.2022 tarihli “İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracat Bedeline Göre İade Taleplerinde (338 İade Kodu) Liste Girişlerine Yönelik Duyuru” yapılmıştır.
 
Duyuruda özet olarak, “İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade” başlığı kapsamında 338 iade kodu ile KDV iadesi talep edecek mükelleflerin İndirilecek KDV Listesi ve Satış Faturası Listesinin İnternet Vergi Dairesi Sistemi üzerinden elektronik ortamda iletilebilmesi için aşağıdaki açıklamaları yapılmıştır.
 
  • 41 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ in 8. Maddesinde belirtildiği üzere; İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade başlığı kapsamında mükellefler 338 iade kodu ile KDV iadesi talep edebileceklerdir. 
  • İmalatçıların mal ihracatından kaynaklanan bu kapsamda yapacakları iade taleplerinde aranacak belgelerden olan “İndirilecek KDV Listesi” ve “Satış Faturası Listesi” nin İnternet Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda iletilebilmesi için gerekli düzenlemeler sisteme eklenmiştir. 
İndirilecek KDV Listesine Bilgi Girişi:
 
  • Mükellefler İnternet Vergi Dairesi üzerinden İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi ve İhracatın beyan edildiği dönemden önceki son 24 döneme ilişkin indirilecek KDV listesi girişlerini yaparken, aşağıdaki şekilde formdan giriş ve excel girişlerini gerçekleştirebilirler. 
  • İade dönemi önceki 24 dönem için indirilecek KDV listesi yüklenirken, daha önceki iadeler için sisteme yüklenmiş indirilecek listesi/listeleri bulunması halinde sadece sisteme yüklenilmemiş dönemlerin eklenmesi yeterli olacaktır. 
  • İade dönemi öncesi 24 dönem için indirilecek KDV listesi gidilirken, 1 no.lu KDV beyannamelerinde “Ödenmesi Gereken Katma Değer vergisi” olması halinde, ödenecek KDV tutarının bulunduğu dönemden sonraki dönemlere ilişkin indirilecek KDV listesinin yüklenmesi yeterli olacaktır. 
  • İade dönemi öncesi 24 döneme bakılırken mükellefin 24 aydan daha az bir faaliyet süresi var ise mükellefiyete başladığı dönemden itibaren iade istenilen döneme kadar yüklenmesi yeterli olacaktır.
 
İndirilecek KDV Listesine Formdan Belge Girişi:
 
  • Mükellefler formdan giriş gerçekleştirirken aşağıdaki sarı alanda belirtildiği gibi belgenin indirim hakkının kullanıldığı KDV Dönemi alanına ilgili tüm dönemleri ayrı ayrı seçerek giriş gerçekleştirebilir.
 
İndirilecek KDV Listesine Excel Listesi İle Belge Girişi:
 
  • Excel girişi yaparken mükellefler yine formdan girişte olduğu gibi belgenin indirim hakkının kullanıldığı KDV Dönemi alanına ilgili tüm dönemleri ayrı ayrı yazarak giriş gerçekleştirebilir.
 
Satış Faturası Listesine Bilgi Girişi:

  • Mükellefler İnternet Vergi Dairesi üzerinden 338 iade işlem türü için satış faturası listesini formdan giriş şeklinde oluşturacakları zaman “301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları Listesine” aşağıdaki gibi İade Hakkı Doğuran İşlem Türü bölümünden 338 işlem kodunu seçerek yükleme işlemini gerçekleştirebilirler. 
  • Excel girişi yaparken mükellefler yine formdan girişte olduğu gibi İade Hakkı Doğuran İşlem Türü alanına 338 işlem kodunu yazarak giriş gerçekleştirebilir.
 
Saygılarımızla.
 
                BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
 
(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.
 

233 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2022 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.