MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2022-8-e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru

Tarih   : 11.01.2022

Sayı    : BBDAS/2022-8

Konu  : e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 11.01.2022 tarihli duyuruda;
 
1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nin, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliği ile değişen “4.3.4” bölümünde aylık dönemler için oluşturulacak e-Defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi imkanı getirildiği belirtilerek,
 
01/01/2022 tarihi itibarıyla e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerden,
 
  • Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin, mali mühür veya elektronik imza ile “e-Defter Uygulaması”na giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmının “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmaları mümkün bulunduğu, 
  • Yapılan tercihlerin 31/01/2022 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden güncellenebileceği, ancak bu tarihten sonra, yapılan seçimin değiştirilmesinin mümkün bulunmadığı, 
  • Söz konusu yükleme tercihinin, 2022/Ocak döneminden itibaren yüklenecek berat dosyaları için geçerli olacağı, 
  • Tercihlerini 31/01/2022 tarihine kadar bildirmeyen mükelleflerin, 2022 hesap dönemi berat dosyaları için Aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirileceği,
 
Öteden beri e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin;
 
  • 2021 hesap dönemi için yapmış oldukları “Berat Yükleme Tercihi” nin 2022 hesap dönemi için de geçerli olduğu, 
  • 2022 yılı için berat yükleme tercihini değiştirmek isteyen mükelleflerin, e-Defter uygulamasına giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmının “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmalarının mümkün olduğu,
 
Belirtilmektedir.
 
 
Saygılarımızla.
                
                  BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
 
(!) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.        
 

96 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2022 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.