MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2022-11-Enflasyon Düzeltmesinin Ertelenmesi ve Kur Farklarına İstisna Getirmesi Planlanan Kanun Teklifi

Tarih   : 14.01.2022

Sayı    : BBDAS/2022-11

Konu  : Enflasyon Düzeltmesinin Ertelenmesi ve Kur Farklarına İstisna Getirmesi Planlanan Kanun Teklifi

 
İktidar Milletvekilleri tarafından 13.01.2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Kanun Teklifi’nde; 2021 sonu itibariyle şartları oluşan enflasyon düzeltmesi uygulamasının 2023 yılı sonuna kadar ertelenmesinin yanı sıra, kurumlarda oluşan kur farkları ile faiz ve kar paylarına belirli şartlar dahilinde istisna getirilmesi öngörülmektedir. Teklifte yer alan, yasalaşması beklenilen düzenlemeler aşağıdaki şekilde özetlenmektedir.


1- Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasının Ertelenmesi:
 
 • 31.12.2021 tarihi itibariyle “Enflasyon Düzeltmesi” şartları oluşmuş olmakla birlikte, mükellefler ile Meslek Mensupları tarafından gelen talepler doğrultusunda, enflasyon düzeltmesi işlemleri 2023 yılı hesap dönemi sonuna kadar uygulanmamak üzere ertelenmesi öngörülüyor.
 • 2023 yılı hesap dönemi sonunda yapılacak olan enflasyon düzeltmesi işlemlerinde; oluşacak geçmiş yıl karlarının vergiye tabi tutulmaması, geçmiş yıl zararlarının zarar olarak kabul edilmemesi öngörülüyor.
 • 7326 sayılı Kanunun 11’inci maddesi getirilen VUK Geçici 31’inci maddeye göre; 2021 yılı sonu itibariyle amortismana tabi iktisadi kıymetler ile taşınmazlarını değerleyen mükellefler 31.01.2022 tarihine kadar beyannamelerini vermek ve ilk taksitlerini bu süre içinde ödemek kaydıyla değerleme imkanlarından faydalanabileceklerdir.
 • Ayrıca 7338 sayılı Kanun ile 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere getirilen, enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği dönemlerde VUK Mükerrer 298/Ç maddesi ile geçici 32’inci madde kapsamında değerleme imkanlarının uygulanması bakımından, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşmadığı dönemler olarak kabul edilmesi öngörülüyor.
 
2- Kurumların Bazı Kur Farkı İle Faiz ve Kar Paylarına Getirilmesi Düşünülen İstisna:
 
 • Bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde Türk Lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, dövizlerini TL’ye çeviren kurumlar vergisi mükelleflerine dönüşüm esnasında oluşacak kur farkı kazançları da dahil olmak üzere bu kapsamda açılacak vadeli TL mevduat ve katılım hesaplarından elde edilecek faizler ve kar paylarının kurumlar vergisinden istisna edilmesi planlanıyor,
 • Kurumların döviz tevdiat ve katılım hesaplarında bulunan dövizlerini dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamelerini verme süresi olan 17.02.2022 tarihine kadar TL’ye çevirerek en az 3 ay vadeli TL mevduat/katılım hesaplarında değerlendirmeleri durumunda, dönem sonu değerlemeden kaynaklanan kur farkı kazançlarının son 3 aya isabet eden kısmının istisna edilmesi öngörülüyor,
 • Ayrıca döviz cinsinden varlıkların TL’ye çevrildiği tarihte oluşacak kur farkı kazançları ile vade sonunda elde edilecek faiz ve kar payları kurumlar vergisinden istisna edilmesi planlanıyor,
 • Uygulanacak istisnaya; dönüşümün desteklenmesi kapsamında TCMB tarafından yapılan destek ödemeleri ve dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan faiz ve kar paylarının da dahil edilmesi düşünülüyor,
 • Başka bir düzenleme ile; 2022 yılı sonuna kadar dövizlerini dönüşümün desteklenmesi kapsamında TL’ye çevirerek en az 3 ay vadeli TL mevduat/katılım hesaplarında değerlendiren kurumlara bu kapsamda elde edecekleri kazançlara da istisna getirilmesi planlanıyor,
 • Ayrıca kurumların altın cinsi hesaplarındaki varlıkları ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesap bakiyelerini aynı esaslarda dönüşümün desteklenmesi kapsamında değerlendirmeleri halinde aynı şekilde istisnadan faydalanmaları planlanıyor.
 • Dönüşün kapsamındaki mevduat/katılım hesaplarından vadesinden önce çekim yapılması durumunda istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk etmeyen vergiler ceza ve faizi ile birlikte tahsil edileceği hükmü yer alıyor.
 
Saygılarımızla.
 
                   BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.
 

134 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2022 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.