MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2022-10-Ocak Ayı Vergi Takvi

Tarih   : 13.01.2022

Sayı    : BBDAS/2022-10

Konu  : Ocak Ayı Vergi Takvimi

 

Ocak Ayı; Beyanname, Bildirim, Ödeme ve Diğer Vergisel Yükümlülükler:

 

SIRA

OCAK AYINDA YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER

SON GÜN

1

Aralık 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17.01.2022

2

Aralık 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17.01.2022

3

Aralık 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

17.01.2022

4

Aralık 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17.01.2022

5

Aralık 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17.01.2022

6

Aralık 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

17.01.2022

7

Aralık 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

17.01.2022

8

Eylül 2021 Dönemine Ait E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gönderilme Süresi

17.01.2022

9

Aralık 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20.01.2022

10

Aralık 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20.01.2022

11

Aralık 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20.01.2022

12

Aralık 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20.01.2022

13

Aralık 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20.01.2022

14

Aralık 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

20.01.2022

15

1-15 Ocak 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25.01.2022

16

1-15 Ocak 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

25.01.2022

17

Aralık 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26.01.2022

18

Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26.01.2022

19

Aralık 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

26.01.2022

20

Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

26.01.2022

21

Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

26.01.2022

22

Aralık 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26.01.2022

23

Aralık 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

31.01.2022

24

Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

31.01.2022

25

Aralık 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31.01.2022

26

Aralık 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Ve Satışlarına İlişkin Bildirim Formları  (Form Ba-Bs)

31.01.2022

27

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ekim 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

31.01.2022

28

Aralık 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31.01.2022

29

2022 Yılına Ait Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi

31.01.2022

30

2022 Yılana Ait Yıllık Harçların Ödemesi

31.01.2022

31

Aralık 2021 Dönemi Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İle Beyan Edilen SGK Primlerinin Ödeme Süresi

31.01.2022

32

Ekim 2021 Dönemine Ait E-Defter Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gönderilme Süresi

17.02.2022

33

2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir/KV Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17.02.20252

34

2022 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı

21.02.2022

35

2022 Yılı Değerli Konut Vergisi 1. Taksit Ödemesi

28.02.2022

 

 

 

 

DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

 

 

1

7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi

31.01.2022

2

7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken Vergilerin 3. Taksit Ödemesi

31.01.2022

3

Mevcut İşverenlerin SGK’dan  E-Tebligat Adresi Alma Süresi

31.01.2022

4

Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

31.01.2022

5

2021 Yılında Kullanılan Defterlerin 2022 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik

31.01.2022

6

Anonim Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler Ve Kooperatiflerin Tutmak Zorunda Oldukları Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdikinin Yapılma Süresi

 

31.012022

7

2021 Yılında Yapılan İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan ve Yılı İçinde Sadece Mahsuben İade Alınabilecek Alacaklardan Mahsup Talep Süresi

(Bu Tarihe Kadar Talep Edilmeyenler, Yıllık Olarak Beyan ve Talep Edilebilecektir.)

 

31.01.2022

8

2021 Yılında Yapılan İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan ve Yılı İçinde Nakden Veya Mahsuben İade Alınabilecek Alacaklardan Nakit veya Mahsup Talep Süresi

(Bu Tarihe Kadar Talep Edilmeyenler, Yıllık Olarak Beyan ve Talep Edilebilecektir.)

 

 

31.01.2022

9

7326 Sayılı Kanun Kapsamında VUK’nun Geçici 31’inci Maddesine Göre 31.12.2021 Tarihine Kadar Yapılan Değerleme İşlemlerine Ait Beyanname Verme ve İlk Taksit Ödeme Süresi

 

31.01.2022

 

Saygılarımızla.

 

                   BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

 

(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.
 

56 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2022 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.