MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2021-3-E-Belge Uygulamasından GİB Portalı Üzerinden Yararlanan Mükelleflerin Dikkatine !

Tarih              : 05.01.2021

Sayı                : BBDAS/2021-3

Konu              : E-Belge Uygulamasından GİB Portalı Üzerinden Yararlanan Mükelleflerin Dikkatine 

 
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, e-belge portalı üzerinden yapılan 31.12.2020 tarihli duyuruda;
 
  • e-Belge uygulamaları kapsamında kağıt belge düzeninden farklı olarak belge seri ve sıra numarası yerine 16 haneli “Belge Numarası” kullanıldığı, belge numarası, 3 haneli birim kod, 4 haneli yıl kodu ve 9 haneli müteselsil numaradan oluştuğu,
  • e-Belge uygulamalarından, GİB Portal yöntemi ile yararlanan mükelleflerin 01/01/2021 tarihinden itibaren düzenleyecekleri e-Belgelerde belge yıl kodunun otomatik olarak sistem tarafından güncelleneceği,
  • Mükelleflerden, 31/12/2020 tarihi de dahil olmak üzere, Aralık aylarının son günlerinde yapılan mal teslimi ile hizmet ifalarına ilişkin olarak, düzenleme tarihi 2021 yılına sarkabilecek olan e-Belgelerde, 7 günlük fatura düzenleme süresine de riayet etmek koşulu ile takip eden Ocak ayı içinde düzenlenebilmesinin önünde bir engelin bulunmadığı,
  • Bu kapsamda düzenlenecek e-Belgelerde, belge tarihine göre sistem belge yıl kodunun otomatik olarak ayarlanacağı,
  • Örneğin, 3 Ocak 2021 tarihinde düzenlenecek bir e-Belgede, belge tarihi 03/01/2021 olması durumunda belge numarası GIB2021XXXXXXXXX şeklinde, belge tarihi 31/12/2020 olması halinde ise belge numarası GIB2020XXXXXXXXX şeklinde, sistem tarafından otomatik olarak tekemmül ettirileceği,
  • Bu itibarla, her ne sebep ile olursa olsun Ocak/2021 döneminde Aralık/2020 dönemine e-Belge düzenlemesi gereken mükelleflerin, GİB Portalı üzerinden 31/12/2020 tarihine taslak belge oluşturma zorunluluğunun bulunmadığı,
Açıklanmıştır.
 
Saygılarımızla.

            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
(!) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.        

302 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.