MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2021-26-İndirimli Orana Tabi İskan Belgeli Konut Satışlarından Doğan KDV İadelerinde Fiilen Kullanıma İlişkin Başka Belge Aranmayacak

Tarih : 05.02.2021

Sayı    : BBDAS/2021-26

Konu  : İndirimli Orana Tabi İskan Belgeli Konut Satışlarından Doğan KDV İadelerinde Fiilen Kullanıma İlişkin Başka Belge Aranmayacak

 

05.02.2021 tarih 31386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:34) ile uygulamaya ilişkin getirilen yeni düzenlemeye göre;
 
  • Yapı kullanma izin belgesi (iskan belgesi) bulunan ve tapuda mülkiyet devri gerçekleşen konutlara ilişkin KDV iade talepleri, 
  • Konutun fiilen kullanımına ilişkin başkaca bir belge (abonelik, ikametgah, iş bitirme tutanağı, teslim tutanağı v.b.) aranmasına, 
  • Konutun fiilen tamamlanıp tamamlanmadığı ya da fiilen kullanılıp kullanılmadığına dair Yoklama yapılmasına, 
  • Gerek bulunmaksızın, değerlendirmeye alınacaktır. 
  • Getirilen bu düzenleme 05.02.2021 tarihi itibariyle, KDV iade talepleri henüz sonuçlanmamış tüm iade işlemlerinde geçerli olacaktır.
 
Saygılarımızla.       
      
          BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
 
(!) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.        

282 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.