MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2021-25-Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Finansman Gider Kısıtlaması Getirildi

Tarih : 04.02.2021

Sayı    : BBDAS/2021-25

Konu  : Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Finansman Gider Kısıtlaması Getirildi

 

04.02.2021 tarih 31385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 03.02.2021 tarih 3490 sayılı  Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere;
 
  • Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, 
  • Öz kaynakları aşan kısma münhasır olmak üzere, (yatırımın maliyetine eklenenler hariç) işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin, 
  • Faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’u, 
  • Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağından, kanunen kabul edilmeyen gider olacaktır.
 
Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketleri kapsam dışında olup, 2021/ 1’inci Geçici Vergi Dönemi Beyanlarından itibaren dikkate alınarak uygulanması gerekmektedir
 
Finansman gider kısıtlamasının hesaplanmasına yönelik ÖRNEK aşağıda verilmektedir.
  
  
ÖRNEK HESAPLAMA:
 

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI HESAPLAMA TABLOSU (ÖRNEK)

1

SERMAYE

200.000,00

2

BORÇ TUTARI

300.000,00

3=(2-1)

FARK (ÖZ KAYNAĞI AŞAN KISIM)

100.000,00

4

ÖDENEN FAİZ TUTARI

50.000,00

5=(3/2)

FİNANSMAN GİDERİ ORANI

0,33

6=(4*5)

FİNANSMAN GİDERİ TUTARI

16.500,00

7=(6*10/100)

FİNANSMAN GİDERİ KISITLAMASI (KKEG)

1.650,00

*Gider kısıtlaması; faiz, komisyon, vade farkı, kur farkı vb. gider ve maliyetlere uygulanır.

 
 
Saygılarımızla.       
      
          BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
 
 
 
(!) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.        
 

1846 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.