MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2021-2-E-Beyanname Aracılık Sözleşmesi/Aracılık Sorumluluk Sözleşmelerine İlişkin GİB Duyurusu

Tarih              : 04.01.2021

Sayı                : BBDAS/2021-2

Konu              : E-Beyanname Aracılık Sözleşmesi/Aracılık Sorumluluk Sözleşmelerine İlişkin GİB Duyurusu

 
2021 yılında verilecek e-beyannamelerin aracılık sözleşmesi/aracılık sorumluluk sözleşmelerine ilişkin internet vergi dairesi üzerinden yapılan 03.01.2021 tarihli Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusunda;
 
  • 340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve yayımlanan diğer Tebliğler ile çıkarılan Sirkülerlerle belirlenen hadleri aşan mükellefler ile bazı mükellef gruplarının beyannamelerini elektronik ortamda kendilerinin gönderebilmelerine imkân tanınan mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden şifre ve kullanıcı kodu alabilecekleri, 
  • Yapılan kontrollerde kendileri elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisine sahip olup ayrıca bu yetkisine istinaden şifre ve kullanıcı kodu alan bazı mükellefler adına daha sonra meslek mensupları tarafından Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmeleri / Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri bilgi girişi yapıldığının tespit edildiği, 
  • Ender olarak rastlanan bu durumlarda, beyannamelerin kimin tarafından gönderileceği konusunda oluşan çelişkiyi gidermek için ayrıca gerek meslek mensuplarının gerekse mükelleflerin haklarının korunması amacıyla, meslek mensuplarının, kendileri elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi olup bu yetkiye istinaden şifre ve kullanıcı kodu alan mükellefler ile yaptıkları sözleşmelere ilişkin bilgi girişlerinin geçerli olabilmesi için, sözleşme yapılan kendi beyanname gönderme yetkisine sahip olan ve bu amaçla şifre alan mükellefin İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla bu sözleşmeye onay vermelerinin gerektiği, 
  • Adına sözleşme girişi yapılan kendileri elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisine sahip olan ve şifre ve kullanıcı kodu almış e-Beyanname kullanıcısı mükelleflerin İnteraktif Vergi Dairesinde "İşlem Başlat Beyanname İşlemleri Sözleşmeler ve Onay Bekleyenler" menüsünden söz konusu sözleşmeyi onaylamaları veya reddetmelerinin gerektiği, 
  • Kendileri elektronik beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifresine sahip olan mükelleflerin bu onayı vermeleri halinde, beyannamelerin meslek mensubu tarafından gönderilebileceği,
  • Elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi olmayan veya yetkisi olduğu halde kullanıcı kodu ve şifre almayan mükellefler ile düzenlenen Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmeleri / Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerine ilişkin İnternet Vergi Dairesinden bilgi girişinde ise sözleşme düzenlenen mükellefin onayının istenmeyeceği, meslek mensubunun sözleşmelere ilişkin bilgi girişini yapmasının yeterli olacağı,
 
Açıklanmıştır.
 
Duyuruya Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.
 
Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
(!) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.        

318 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.