MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2021-186-2022 Yılında Düzenlenecek Elektronik Belge Zorunluluğu Kapsamı Hakkında Tebliğ Taslağı

Tarih  : 10.11.2021

Sayı    : BBDAS/2021-186

Konu  : 2022 Yılında Düzenlenecek Elektronik Belge Zorunluluğu Kapsamı Hakkında Tebliğ Taslağı

 

2022 Yılında E-Belge kapsamına girmesi gereken mükelleflerle ilgili hazırların Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı ile; 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde aşağıdaki değişikliklerin yapılması planlanmaktadır.


1- E-Fatura Uygulama Zorunluluğu Kapsamının, Yeni Mükellef Grupları Alınmak ve Limitleri Azaltmak Suretiyle Yaygınlaşması Planlanıyor:
 
  • Brüt satış hasılatı 2021 hesap dönemi için 4 Milyon, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere,
  • Gerek kendi siteleri gerekse de platformlar üzerinden eTicaret faaliyetinde bulunan mükelleflerden, 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara,
  • Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden; 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara,
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelerine,
 
Belirlenen kriterlere göre e-fatura zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. 
 
 
2- E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce Düzenlenecek E-Arşiv Faturalarda Alt Limitin İndirilmesi Planlanıyor:
 
  • e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 10 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından 213 Sayılı Kanunun 232 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutarı) aşması halinde Başkanlık Portalları üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmesi,

3- E-İrsaliye Uygulamasında Alt Limitin İndirilmesi Planlanıyor:
 
  • e-İrsaliye uygulaması kapsamında belirlenen 25 Milyon TL ve üzeri ciro haddinin 2021 hesap döneminden itibaren geçerli olmak üzere 10 Milyon TL ve üzeri olarak revize edilmesi ile demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-Fatura uygulamasına dahil olma şartı aranmaksızın e-İrsaliye uygulamasına dahil edilmesi
 
Tebliğ taslağında, yayımlanma süreci içinde bazı değişiklikler yapılabilmesi mümkündür.

 
Saygılarımızla.
 
                   BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

 
(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

335 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.