MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2021-183-Kasım Ayı Vergi Takvimi

Tarih   : 02.11.2021

Sayı    : BBDAS/2021-183

Konu  : Kasım Ayı Vergi Takvimi
 

Kasım Ayı; Beyanname, Bildirim ve Ödeme Süreleri:

 

SIRA

KASIM AYINDA YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER

SON GÜNÜ

1

16-31 Ekim 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

09.11.2021

2

16-31 Ekim 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

10.11.2021

3

Ekim 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

15.11.2021

4

Ekim 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15.11.2021

5

Ekim 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15.11.2021

6

Ekim 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

15.11.2021

7

Ekim 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

15.11.2021

8

Ekim 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15.11.2021

9

Ekim 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15.11.2021

10

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının İkincil Kopyalarının Yüklenmesi

15.11.2021

11

2021 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17.11.2021

12

Ekim 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

22.11.2021

13

Ekim 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

22.11.2021

14

Ekim 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

22.11.2021

15

Ekim 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

22.11.2021

16

Ekim 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

22.11.2021

17

Ekim 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

22.11.2021

18

1-15 Kasım 2021 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

24.11.2021

19

1-15 Kasım 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25.11.2021

20

Ekim 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26.11.2021

21

Ekim 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

26.11.2021

22

Ekim 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26.11.2021

23

7326 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinin 2. Fıkrasına Göre; Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Emtia, Makine, Teçhizat Ve Demirbaşlardan 30.09.2021 Tarihine Kadar Faturası Düzenlenenlerin Ödeme Süresi

 

2. Taksit Ödeme Süresi

26.11.2021

(3.Taksit Ödeme Süresi 26.01.2022)

24

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

30.11.2021

25

7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi

30.11.2021

26

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

30.11.2021

27

Ekim 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

30.11.2021

28

Ekim 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

30.11.2021

29

Ekim 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

30.11.2021

30

2020 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi

30.11.2021

31

Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi

30.11.2021

32

2021 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

30.11.2021

33

2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi

30.11.2021

34

Ekim 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

30.11.2021

35

Ekim 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

30.11.2021

36

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

30.11.2021

37

7326 Sayılı Kanun Uyarınca Vergilere İlişkin Ödenmesi Gereken 2. Taksitlerin Ödeme Süresi

30.11.2021

38

7326 Sayılı Kanun Uyarında Yapılandırılan SGK Borçlarının 1. Taksit Ödeme Süresi

30.11.2021

39

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

30.11.2021

40

2021/Ekim Dönemi Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle Tahakkuk Eden SGK Primlerinin Ödenme Süresi

30.11.2021

41

7326 Sayılı Kanun’un 10. Maddenin 4. Fıkrasında Yer Alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu Hükümlerine Göre Aidat Ve Diğer Alacaklardan Yapılandırılanlar

30.11.2021

  

Saygılarımızla. 

                   BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

 

(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

 

311 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.