MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2021-181-Vergi Daireleri 1 Kasım 2021 Pazartesi Günü Saat 21'e Kadar Açık Bulundurulacak

Tarih  : 01.11.2021

Sayı    : BBDAS/2021-181

Konu  : Vergi Daireleri 1 Kasım 2021 Pazartesi Günü Saat 21:00' a Kadar Açık Bulundurulacak


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 01.11.2021 tarihli duyuruda;

  • 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların birinci taksitinin ödeme süresinin 01 Kasım 2021 Pazartesi günü sona erdiği,
  • Vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel yoğunluğun önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 01 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 21:00'a kadar tüm vergi dairelerinin açık bulundurulacağı,
Açıklanmıştır.

Yapılandırılan Borçların Ödenmesinde Bilinmesi Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:


1-         Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 30.09.2021 tarihine kadar (Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 31.10.2021 tarihine kadar uzatılmıştır), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti 31.10.2021 tarihine kadar (Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 30.11.2021 tarihine kadar uzatılmıştır), diğer taksitler ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir. (27.08.2021 tarih 31581 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26.08.2021 tarih 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)(7326 SK, 9-1.b bendi)

2-         Başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararı ile; sadece bazı başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatılmış olup, devam eden diğer taksit sürelerinde bir değişiklik olmamıştır. (27.08.2021 tarih 31581 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26.08.2021 tarih 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

3-         Yapılandırmanın bozulmaması için ilk 2 taksitin mutlaka süresinde ödenmesi gerekmektedir. (7326 SK, 9-1.b bendi)

4-         Taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikme zammı ile birlikte ödenmesi halinde yapılandırma bozulmayacaktır. (7326 SK, 9’uncu maddenin 6’ıncı fıkrası)

5-         Peşin ödeme seçeneğinin seçilmesine rağmen, borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi (30.10.2021) içinde (30 Ekim hafta sonuna rastladığından, ilk iş günü olan 01.11.2021 tarihine kadar) ödenmemesi halinde Kanun’un 9’uncu maddesinin 6’ıncı fıkrası hükmüne göre, ödemenin yapılması gereken ilk taksit ödeme süresini takip eden ayın (Kasım ayı) sonuna kadar gecikme zammıyla birlikte ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanılacaktır. Ancak bu durumda; peşin ödeme için uygulanan Yİ-ÜFE indirimi %90 değil, %50 olarak (ikinci taksit süresinde ödeme yapıldığından) uygulanacaktır. (Tebliğ, II/C-2.a bölümü)

6-         Taksit ödeme süresinin son günü resmi tatile rastlaması halinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter. (Tebliğ, II/C.1 son paragraf)

7-         Matrah ve vergi artırımlarına ilişkin taksitin aksatılması halinde, matrah artırımının sağladığı avantajlardan yararlanılamayacağı gibi, matrah artırımından kaynaklanan borçlar gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. (7326 SK, 5’inci maddesinin 4.a bendi hükmü)

8-         Matrah ve vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda ödenecek vergilerden %10 indirim yapılacaktır. (7326 SK, 5’inci maddesinin 4.d bendi)

9-         Yapılandırılan borçların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde (birden fazla taksit seçilmiş olsa bile) gecikme zammı veya gecikme faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı üzerinden %90 indirim yapılacak olup, ayrıca katsayı da hesaplanmayacaktır. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılacaktır. (Tebliğ, II/C-2.a bölümü)

10-       Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılacaktır. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılacaktır. (Tebliğ, II/C-2.a bölümü)

11-       Yapılandırılan borçlar; vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine, anlaşmalı bankalara ve anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenebilmektedir.

12-       Vergi mevzuatı gereği iade alacağı bulunan mükellefler; mahsuben iade için gerekli tüm belgelerin (duruma göre teminat veya YMM Raporu dahil) vergi dairesine verilmiş olması halinde yapılandırdıkları kendi vergi borçlarını mahsuben ödeyebileceklerdir. Mahsup talebi tebliğ eki Ek-2/E dilekçesi ile yapılacaktır. (7326 SK, 9’uncu maddenin5’inci fıkrası ile Tebliğ, II/C-4 bölümü)

13-       Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran mükelleflerin, borç durumu gösteren belge talep etmeleri durumunda, Kanunun 2’inci maddesine göre yapılandırılan borcun (katsayı tutarı dahil) %10’unun ödenmiş olması şartı ile kanun hükümleri de ihlal edilmediği sürece taksitli borçlar belgede gösterilmeyecektir. (7326 SK, 9’uncu maddenin 12’inci fıkrası, Tebliğ, II/D-7 bölümü)

14-       Motorlu Taşıtlarla ilgili olarak Kanunun 2, 3 ve 4’üncü maddeleri kapsamında yapılandırılan borcun (katsayı tutarı dahil); en az %10’unun ödenmesi halinde ve kanun hükümleri ihlal edilmemek şartıyla taksit ödeme süresi sonuna kadar fenni muayene yapılmasına ve uçuşa elverişli belgesi verilmesine imkanı sağlanacaktır. (Tebliğ, II/D-8.b bölümü)

15-       Kanunun 2, 3 ve 4’üncü maddelerine göre yapılandırılmış borcu olan motorlu taşıtların satış ve devir işlemlerinde, yapılandırılmış borcun tamamının ödenmiş olması şartı aranmaktadır. (Tebliğ, II/D-8.b bölümü)

16-       Ödenecek taksit tutarının %10’unu aşmamak üzere 10 TL’ye kadar (bu tutar dahil) yapılmış eksik ödemeler, kanun hükümlerinin ihlali sayılmayacaktır. (7326 SK 9’uncu maddenin 7’inci fıkra hükmü ile Tebliğ, II/Ç-3 bölümü)

17-       Uygulanan hacizler, Kanun kapsamında yapılan ödemeler nispetinde kaldırılabilecektir. (7326 SK, 9’uncu maddenin 12’inci fıkrası)

 
Saygılarımızla.

                   BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

 
(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.
 

138 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.