MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2021-169-Çalışılmadığına Dair Bildirim Uygulaması Devam Ediyor

Tarih   : 01.10.2021

Sayı    : BBDAS/2021-169

Konu  : Çalışılmadığına Dair Bildirim Uygulaması Devam Ediyor

30  Eylül  2021  tarihinde  yayımlanan  31614  sayılı  Resmi  Gazete’  de  “İstirahatli  Olan Sigortalıların  İşyerinde  Çalışmadıklarına  Dair  Bildirimin  İşverenlerce  Sosyal  Güvenlik Kurumuna  Gönderilmesine  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Tebliğin  Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ” ile çalışılmadığına dair bildirimin kaldırıldığı yönünde yanlış anlamalar oluşmuştur.

İlgili tebliğdeki hüküm aynen 8/08/2021  tarihli  31572  sayılı  Resmi Gazetede  yayımlanan Sosyal  Sigorta  İşlemleri Yönetmeliğinde  (SSİY)  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelikle, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine taşınarak, uygulamaya devam edildiğinden, gerekliliğini yitiren ilgili tebliğin yürürlükten kaldırılması uygulamanın da ortadan kalktığı anlamına gelmemektedir.

8/08/2021  tarihli31572  sayılı  Resmi Gazetede  yayımlanan  Sosyal  Sigorta  İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle, ,SSİY’ nin  40 ıncı maddesinin 9 uncu fıkrasında “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların istirahatli olduğu dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadığına dair bildirimin işverenleri tarafından istirahatin sona erdiği aya ait aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verileceği süre içinde Kurumca belirlenen usule göre elektronik ortamda yapılması zorunludur. Çalışılmadığına dair bildirimin yapılmaması veya süresi dışında yapılması halinde Kanunun 102'nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanır.” hükmü düzenlendiğinden;

Sigortalıların raporlu kılınması halinde yapılması gereken çalışılmadığına dair bildirim uygulaması aynen devam etmektedir.


Saygılarımızla.

                   BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

191 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.