MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2020-39-Kapsamı Genişletilen “Geri Kazanım Katılım Payı”nın (GEKAP) Yeni Mükellefleri Ve Getirilen Sorumluluklar

Tarih              : 21.02.2020

Sayı                : 2020-39

Konu              : Kapsamı Genişletilen “Geri Kazanım Katılım Payı”nın (GEKAP) Yeni Mükellefleri Ve Getirilen Sorumluluklar

 

31.12.2019 tarih 30995 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik” gereği; 2872 sayılı Çevre Kanununun (Ek-1) sayılı listesinde yer alan (plastik poşetler için uygulana daha önceden başladığından, bunlar haricinde olan) ürünleri 01.01.2020 tarihinden itibaren piyasaya sürenler veya ithalatçıları tarafından  “Geri Kazanım Katılım Payı” mükellefiyeti başlamakta olup, Ocak ayına ait beyanname 29.02.2020 tarihine kadar (29.02.2020 tarihi hafta sonuna rastladığından 02.03.2020 tarihine kadar) elektronik ortamda verilerek, aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.
 
Konuya uygulamalarda karşılaşılabilecek sorunlar hakkında detaylı açıklamalara örneklerle beraber aşağıda yer verilmektedir.


1- Geri Kazanım Katılım Payı’nın (GEKAP) Yeni Mükellefleri Kimler Olacak?

 
Genel anlamda; 01.01.2020 tarihinden itibaren depozitolu olanlar hariç olmak üzere;
 
 • Plastik, kağıt-karton, cam, metal, tekstil, kompozit vb. malzemeden üretilmiş ambalajlı ürünleri (alkollü alkolsüz içecekler, yoğurt, peynir ve diğer hayvansal gıdalar ile her türlü yiyecek ve içecekler, kumaş ve iplikler vb.) ithal edenler veya piyasaya sürenler, 
 • İlaçlar, bitkisel yağlar, madeni yağlar, elektrikli ve elektronik eşyalar, lastikler, pil ve akümülatörler için, üretici ve ithalatçılarından, 
 • Ağırlıklarına veya adetlerine göre belirlenecek tutarda “geri kazanım katılım payı” alınmaya başlanacaktır.
 
Yurt İçinde Piyasaya Sürenlerin Mükellefiyeti ve Sorumlulukları Nelerdir?

 
Piyasaya Süren: 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamındaki mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dâhil olmak üzere, satış yöntemine bağlı olmaksızın, Yönetmelik kapsamındaki ürünlerini veya ambalajlı eşya/malzemelerini piyasaya arz edenleri, üreticisi tarafından doğrudan piyasaya arz edilmeyen ürünler ile ambalajlı eşya ve malzemeler için ürünün ya da eşya/malzemenin ambalajı üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanarak piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişileri, ürünlerin ve ambalajlı eşya/malzemelerin üreticilerinin Türkiye dışında olması halinde ise bu üreticiler tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı ifade etmektedir.

Piyasaya sürenin belirlenmesinde söz konusu ürünlerin ilk defa piyasada yer alması (bedelli veya bedelsiz) için yapılan teslim faaliyeti (gerçek/tüzel kişiler arasındaki değişimi) esas alınır.

Piyasaya süren olarak tanımlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler ambalajlar için belirlenen geri kazanım katılım payı uygulamasından sorumlu tutulurlar.
 
 • ÖRNEK 1: Plastik pet şişeye içme suyu dolumu faaliyetinde bulunan (Y) gerçek/tüzel kişisi, dolum faaliyeti sonucunda kendi adı ve/veya ticari markasıyla tüketicilerin kullanımı için piyasaya arz etmiş olduğu suyun ambalajları için piyasaya süren olarak geri kazanım katılım payından sorumludur. 
 • ÖRNEK 2: Domates salçası üretimi faaliyetinde bulunan (T) gerçek/tüzel kişisi, (U) gerçek/tüzel kişisi adına üretimi gerçekleştirmekte ve ambalajlı domates salçaları (U) gerçek/tüzel kişisinin adı ve/veya ticari markasıyla tüketicilerin kullanımı için piyasaya arz edilmektedir. Bu durumda piyasaya arz edilen salçanın ambalajı için (U) gerçek/tüzel kişisi piyasaya süren, (T) gerçek/tüzel kişisi ise tedarikçidir. Bu faaliyet çerçevesinde tedarikçi (T) gerçek/tüzel kişisinin piyasaya süren (U) gerçek/tüzel kişisine satış işlemi esnasında oluşacak geri kazanım katılım payından (U) piyasaya süreni sorumludur. Sonraki satışlar geri kazanım katılım payına tabi değildir. 
 • ÖRNEK 3: Gazozlu içecek üretimi faaliyetinde bulunan (Ü) gerçek/tüzel kişisi ürünlerini (V) gerçek/tüzel kişisi adına üretmekte ve ürünlerin ambalajlarında her iki firmanın da adı ve/veya ticari markasını bulundurmaktadır. Ürünlerin tüketicilerin kullanımı için piyasaya arzı (Y) gerçek/tüzel kişisi tarafından gerçekleştirilmekte olup, (Ü) ve (V) gerçek/tüzel kişileri arasında yapılacak herhangi bir sözleşmede aksi bir durum belirtilmediği sürece; piyasaya arz edilen içeceğin ambalajı için (V) gerçek/tüzel kişisi piyasaya süren, (Ü) gerçek/tüzel kişisi ise tedarikçidir. Bu faaliyet çerçevesinde (Ü) gerçek/tüzel kişisinin (V) gerçek/tüzel kişisine satış işlemi esnasında oluşacak geri kazanım katılım payından (V) gerçek/tüzel kişisi piyasaya süren olarak sorumludur. Sonraki satışlar geri kazanım katılım payına tabi değildir. 
 • ÖNEK 4: Duş jeli üretimi faaliyetinde bulunan (D) gerçek/tüzel kişisi kendi adı ve/veya ticari markasıyla ambalajlı duş jelini toptancı olan (E) gerçek/tüzel kişisine satmıştır. Toptancı (E) gerçek/tüzel kişisi tarafından ambalajlı duş jeli (F) satış noktasına, (F) satış noktası tarafından ise müşterilere/tüketicilere satılmıştır. Bu faaliyet çerçevesinde duş jeli ambalajlarının (E) toptancısına satışı (arzı) esansında oluşacak geri kazanım katılım payından piyasaya süren olarak (D) gerçek/tüzel kişi sorumludur. Sonraki satışlar geri kazanım katılım payına tabi değildir. 
 • ÖRNEK 5: Peynir üreticisi (G) gerçek/tüzel kişisi (H) satış noktası adına fason olarak peynir üretmekte ve peynir ambalajlı olarak (H) satış noktasının adı ve/veya ticari markası ile (H) satış noktasına satmakta, (H) satış noktası da bu peyniri müşterilere/tüketicilere satmaktadır. Bu faaliyet çerçevesinde (H) satış noktası piyasaya süren olup, üretici (G) gerçek/tüzel kişisinin (H) satış noktasına satışı (arzı) işlemi esnasında oluşacak geri kazanım katılım payından da (H) satış noktası sorumludur. Sonraki satışlar geri kazanım katılım payına tabi değildir. 
 
İthalatçıların Mükellefiyeti ve Sorumlulukları Nelerdir?
 
 • Bir ürün/eşya/malzemenin ambalajlı olarak ithal edilerek tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak yurtiçi piyasada yer almasını sağlayan gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından ödenir. 
 • Ambalajlı ürünleri ithal edenler de ambalaj piyasaya süren olarak tanımlanır ve ithal edilen ürün/eşya/malzemenin ambalajları için geri kazanım katılım payı uygulamasından sorumlu tutulurlar. 
 • Türkiye dışındaki üretici tarafından ülkemizde yetkilendirilen temsilci ve/veya ithalatçılar piyasaya süren olarak geri kazanım katılım payı uygulamasından sorumludur. 
 • ÖRNEK 6: Yurt dışından (K) markalı kolonya ithal eden (Ş) gerçek/tüzel kişisi (kolonya üreticisi olmasa dahi) ithal etmiş olduğu (K) markalı kolonya ambalajları için piyasaya sürenidir ve geri kazanım katılım payı uygulamasından sorumludur. Geri kazanım katılım payına ilişkin beyan ve ödemeler ithalatın gerçekleştiği işlem tarihi üzerinden yapılır. İthalat sonrası yurtiçinde yapılan devir ve satışlar için geri kazanım katılım payı yükümlülüğü oluşmaz. 
 • ÖRNEK 7: Yurt dışından kendi kullanımı için hammadde ithal eden sanayi işletmesi (S) gerçek/tüzel kişisi ithal etmiş olduğu hammaddenin ambalajları için piyasaya süren olup ithalatın gerçekleşme tarihi itibariyle bu ambalajlara yönelik geri kazanım katılım payından sorumludur. 
 • ÖRNEK 8: Yurtdışından 10.000 adet 1 litrelik cam ambalajlı meyve suyu ithal eden (M) gerçek/tüzel kişisi, bu ambalajlı meyve sularının 7.000 âdetini yurtiçinde piyasaya süren olarak faaliyet gösteren (N) gerçek/tüzel kişisi adına/namına ithalat yetkilisi/temsilcisi sıfatı ile ithal etmiş, 3.000 adetini ise kendi nam ve hesabına ithal etmiştir. Bu durumda; (M) gerçek/tüzel kişisi tarafından (N) gerçek/tüzel kişisi adına ithal edilen 7.000 adet meyve suyu ambalajından ve diğer türdeki ambalajlarından (kutu, koli, kasa ve benzeri) oluşan geri kazanım katılım payı yükümlülüğünden (N) gerçek/tüzel kişisi sorumlu olup (M) gerçek/tüzel kişisi sadece kendi adına ithal ettiği 3.000 adet meyve suyunun ambalajından ve diğer ambalajlarından (kutu, koli, kasa ve benzeri) oluşan geri kazanım katılım payından yükümlüdür.
 
Ambalaj Tedarikçilerinin Mükellefiyeti ve Sorumlulukları Var mı?
 
 • Kendisi ambalaj üreticisi olmayıp piyasaya sürenlere ambalaj tedarik edenler ile ambalajlı ürün piyasaya sürenler adına ambalajlı ürünü fason olarak üreten veya ürünleri piyasaya sürenler adına ambalajlayanlardır/ dolumunu yapanlardır.
 • Ambalaj Tedarik Faaliyeti, Ambalaj piyasaya sürenler adına/hesabına, ambalajlı ürün/eşya/malzemenin ambalajına piyasaya sürenin adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle piyasaya sürenlere temin/teslim etme faaliyetidir. 
 • Ambalaj tedarikçileri, tedarik ettikleri ambalajlar için geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi değillerdir. Ambalajlı ürün tedarikçileri tarafından piyasaya sürenler adına fason olarak üretilen ambalajlı ürün/eşya/malzemenin piyasaya arzı piyasaya sürenler tarafından yapıldığından ambalajlı ürün tedarikçileri geri kazanım katılım payı uygulamasından sorumlu değildir. 
 • Tedarikçiler tarafından piyasaya sürenlere tedarik edilen ambalajlı ürün teslimlerinin gerçekleşme tarihi bu ambalajlı ürünlerin piyasaya sürülme tarihidir ve piyasaya sürenler tarafından bu tarih esas alınarak geri kazanım katılım payı yükümlülüğü yerine getirilir. 
 • Tedarikçiler ile piyasaya sürenler arasındaki mal/malzeme/eşya vb. ambalajlı ürün teslimlerine ilişkin belgeler (Hazine ve Maliye Bakanlığı mevzuatı uyarınca düzenlenen) piyasaya süren işletmelerin tespitinde esas belge olarak değerlendirilir. 
 • ÖRNEK 9: Bulgur paketleme faaliyetinde bulunan (K) gerçek/tüzel kişisi, faaliyetini (L) gerçek/tüzel kişisi adına gerçekleştirmekte ve paketli bulgur (L) gerçek/tüzel kişisinin adı ve/veya ticari markasıyla tüketicilerin kullanımı için piyasaya arz edilmektedir. Bu durumda piyasaya arz edilen bulgur ambalajları için (K) gerçek/tüzel kişisi tedarikçidir. Bu faaliyet çerçevesinde paketlenen bulgurun (L) gerçek/tüzel kişisine satışı esnasında oluşacak geri kazanım katılım payından piyasaya süren olarak (L) gerçek/tüzel kişisi sorumludur. Sonraki satışlar geri kazanım katılım payına tabi değildir. 
 • ÖRNEK 10: Soda dolumu faaliyetinde bulunan (K) gerçek/tüzel kişisi, dolum yapacağı ambalajları (L) gerçek/tüzel kişisinden temin etmekte ve bu ambalajlara dolumu yaparak tüketicilerin kullanımı için (M) satış noktası aracılığıyla piyasaya arz etmektedir. Boş ambalaj tedarik eden (L) gerçek/tüzel kişisi tedarikçidir ve boş ambalaj satışına istinaden geri kazanım katılım payı yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu faaliyet çerçevesinde piyasaya süren (K) gerçek/tüzel kişisinin (M) satış noktasına satış işlemi esnasında oluşacak geri kazanım katılım payından (K) piyasaya süreni sorumludur. Sonraki satışlar geri kazanım katılım payına tabi değildir. (M) satış noktasının bu işleme ilişkin geri kazanım katılım payı yükümlülüğü bulunmamaktadır.


 2- Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Ne Zaman Doğar?

 
Geri Kazanım Katılım Payı aşağıdaki durumlarda doğar ve ilgili dönem beyannamesinde beyan edilmesi gerekir.
 
 
Yurt İçi İşlemlerde Piyasaya Arz İle Doğar:

 
Piyasaya arz: Ürünlerin tedarik, dağıtım veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti ifade etmektedir.
 
Ambalajlar için piyasaya sürülme işlemi bu ambalajların herhangi bir ürün/eşya/malzemenin piyasaya arzında kullanılması durumunda oluşur.
 
Ambalaj üreticileri tarafından üretilerek veya ithal edilerek bu ambalajları kullanacaklara yapılan boş ambalaj satışları, ambalajın piyasaya arzı tanımı dışında olduğundan GEKAP doğmaz.
 
 
İthalat İşlemlerinde, Eşyanın Serbest Dolaşıma Sokularak Millileştirilmesi Durumunda Doğar:
 
İthalat işlemlerinde GEKAP, malın serbest dolaşıma sokularak millileştirilmesi aşamasında doğmaktadır.
 
Serbest dolaşıma giriş rejimi haricindeki diğer gümrük rejimleri (Dahilde İşleme Rejimi vb.) kapsamında yapılan ithalat işlemleri geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi ithalat tanımı dışındadır.


 
3- Ambalaj Tanımı ve Kapsamı Nedir?

 
Söz konusu yönetmelikte yer alan ambalaj tanımının;
 
 • “..hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, herhangi bir eşya veya malzemenin üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan ve bileşenleri dâhil tüm malzemeleri kapsadığı..”
 
Göz önüne alındığında birçok sektörde yeni mükelleflerin olacağı ve beraberinde birçok tereddütlü durumların ortaya çıkacağı anlaşılmaktadır.
 
 • Plastik Ambalaj: Sadece plastik malzemeden yapılmış ambalajlar Örnek: Plastik kaplar, kutular 
 • Cam Ambalaj: Sadece cam malzemeden yapılmış ambalajlar Örnek: Cam kavanozlar 
 • Kâğıt-Karton Ambalaj: Sadece kâğıt-karton malzemeden yapılmış ambalajlar Örnek: Karton kutu ve koliler 
 • Metal Ambalaj: Sadece metal malzemeden yapılmış ambalajlar Örnek: Teneke, metal ve alüminyum kutular
 • Ahşap Ambalaj: Sadece ahşap malzemeden yapılmış ambalajlar Örnek: Ahşap kasalar, ahşap paletler 
 • Kompozit Ambalaj: Farklı malzemelerin (kâğıt-plastik-metal-cam gibi) birlikte kullanılması ile yapılmış ve bu malzemelerin elle birbirinden ayrılmasının mümkün olmadığı ambalajlar.
 • Geri kazanım katılım payına tabi olan ürünleri piyasaya sürenler yani cam şişe, plastik ambalaj vs. üreticileri satışını yaptıkları şişe, ambalaj vs. ambalaj malzemeleri beyan edilecek, ancak geri kazanım katılım payı ödenmeyecekler. 
 • Ancak bu firmalar söz konusu ambalaj malzemelerinin taşınması ve korunması için plastik naylon, karton vs. kullanıyorlarsa bu birincil ambalaj dışındaki diğer ambalajlar için geri kazanım katılım payı tahsil edip aynı şekilde vergi dairesine beyan edip ödemeleri gerekir.
 
4- Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Kapsamında Olmayan İşlemler Hangileridir?

 
Ambalajlı olsa dahi, aşağıda belirtilen ürünler nedeniyle GEKAP ödenmez.
 
 • Tekrar kullanıma alınan ürünler, zati ihtiyaç kapsamındaki ürünler, imha edilerek tasfiye edilecek gümrüklü ürün ve eşyalar ile ihraç edilen ürünleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının münhasıran asli görevlerinde kullanmak, piyasaya arz edilmemek ve ticari amaç güdülmemek kaydıyla ürettikleri veya bağlı kuruluşlarına ürettirdikleri Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünleri, kapsamaz.
 • Kanunun (Ek-1) sayılı listesinde yer alan ürünleri için ülkenin tamamında Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito sistemi uygulayan, piyasaya süren/ithalatçıların depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünleri için depozito uygulanan miktar açısından GEKAP ödenmez.
 • Serbest dolaşıma giriş rejimi haricindeki diğer gümrük rejimleri (Dahilde İşleme Rejimi vb.) kapsamında yapılan ithalat işlemleri geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi ithalat tanımı dışındadır.


 5- Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Faturada Nasıl Gösterilecek?

 
Tebliğde yer alan ambalaj malzemelerini kullanılarak piyasaya ürün süren veya ithalat yapan firmalar bu katılım paylarını müşterilerinden tahsil etmeleri gerekecektir.
 
Yani mevcut ambalajlı ürünlerin belirlenmiş fiyatları dışında hangi cins ambalaj kullanımı söz konusu ise bu ambalaj grubunda adet veya ağırlık birimine göre belirlenmiş olan geri kazanım katılım payını düzenleyecekleri fatura ile yansıtmaları ve karşı taraftan tahsil etmeleri gerekir. Aksi halde geri kazanım katılım payına ilişkin belirlenmiş ücret yükü tamamen ambalajlı ürünü üreten ve piyasaya süren şirkette kalır.
 
Bunu bir örnekle izah etmek gerekirse;
 
300 gramlık plastik ambalajlı yoğurt üretimi yapan ve piyasaya süren (AK) Yoğurt A.Ş.’nin normal birim satış fiyatı KDV hariç 5 TL olsun. Fiyat artışının olmadığını ve 1.1.2020 tarihinden itibaren (AK) Yoğurt A.Ş. Yoğurt satış fiyatı olan 5 TL dışında ayrıca 1 Kuruş da geri kazanım katılım payı uygulaması başladıktan sonra geri kazanım katılım payını ilave ederek fatura düzenlemesi gerekiyor.
 
Ocak 2020 döneminde aynı vasıfta ambalajlı yoğurt olarak 500.000 adet piyasaya ürün satışı yaptığını düşünürsek (AK) Yoğurt A.Ş. nin Ocak 2020 döneminde müşterilerine satışını yaptığı plastik ambalajlı yoğurt adedi başına 1 kuruş daha tahsil edip,  takip eden ayın son gününe  kadar toplam  ( 1 Kuruş x 500.000=) 5.000.-TL ‘yi bağlı olduğu vergi dairesine beyan edip ödemekle yükümlü olacak.
 
(AK) Yoğurt A.Ş. den 300 gramlık ambalajlı yoğurt alan ana bayi (T) Toptan A.Ş. için ise ambalajlı yoğurtun KDV hariç maliyeti 5 TL + 1 Kuruş olacaktır. Ana bayi ve daha sonraki aşamalarda ayrıca geri katılım payına ilişkin bir bildirim veya beyan olmayacaktır.
 
Yapılan düzenleme ile ambalaj malzemelerini üretenler açısından birincil ambalajlar için faturalara yansıtacakları bir geri kazanım katılım payı görünmüyor. Mali anlamda geri kazanım katılım payının tahsilat ve vergi dairesine ödeme yükümlülüğü ambalaj malzemeleri ile içecek vs. ürünleri üreten veya ithal edip piyasaya ambalajlı olarak sürenler oluyor.
 
 
Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Üzerinden KDV Hesaplanacak mı?
 
GEKAP bedelinden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı yönünde henüz idare bir belirleme yapmamış olup, bu husus tartışmaya açık olduğundan ileride ihtilaf konusu olabilecektir.
 
Satıcının faturada mal bedelinden ayrı olarak GEKAP tutarını göstermesi halinde bu tutar üzerinden KDV hesaplaması halinde yersiz ve fazladan tahsil edilen KDV konusunu (3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu madde 8.) gündeme getirebileceği gibi hesaplamaması halinde fatura bedeli ile KDV matrah uyuşmazlığı yaratacaktır. Bunun yanında Maliye Bakanlığının 01.03.2001 Tarih B.07.0.GEL.0.52/5220-9/12448 sayılı özelgesinde; belediyelere ödenen atık su ile ilgili çevre temizlik vergisinin KDV matrahına dahil edilmemesi yönünde görüş bildirmiştir.
 
Bunun yanında Kanunun “Matraha Dahil Olan Unsurlar” başlıklı 24.maddesine göre;
 
“a) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri,

 b) Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar, 

 c) Vade farkı, fiyat farkı, (7161 sayılı kanunun 18 nci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 18.01.2019) kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler.” KDV matrahına dahil edilmektedir.
 
 
Maddenin “b” bendinde yer alan “…vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar” ifadesi lafzen açık olmakla birlikte uygulamada idare tarafından özelge yolu ile teminat mektubu masraf yansıtma, ipotek harcı masraf yansıtması yada sigorta prim yansıtması vb. konularda özelge yolu ile mal veya hizmet teslimi olmaması sebebi ile KDV matrahına dahil edilmemesi yönünde görüşler verilmektedir.
 
Geri kazanım katılım payının vergi dairelerine beyanname ile beyan edilip ödenmesi sebebi ile genel bütçeli kamu kuruluşunun gelir kaydı niteliğini oluşturmakta ise de özü itibari ile söz konusu özelgede bahsi geçen çevre temizlik vergisi benzeri olduğunu dolayısıyla katkı payı üzerinden KDV hesaplanmasının yersiz olacağı düünülmektedir.
 
GEKAP Bedelinin Satış Faturası Yerine Ayrı Bir Fatura İle Masraf Yansıtılması Durumunda KDV Hesaplanacak mı?
 
Yapılan mal teslimi faturasından ayrı olarak sadece GEKAP tutarının olduğu hali ile yansıtılması, masraf yansıtma olarak değerlendirilebilir ve herhangi bir mal teslimi ve hizmet ifası olmaması sebebiyle KDV hesaplanmaması sonucunu doğurabilir.
 
Sonuç olarak; GEKAP tutarlarının faturalarda gösterilmesi ve üzerinden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı konusunun idare tarafından yapılacak düzenlemeler ile ilgililerine duyurulmasında fayda bulunmaktadır. İlgili işletmeler tarafından görüş istenmesi ise diğer bir alternatifi oluşturacaktır.

 
6- Ambalajlar İçin 2020 Yılı GEKAP Tutarları Nedir?

 
25.01.2020 tarih ve 31019 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının 1/1/2020 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2063)” uyarınca 2020 yılında ambalajlar için uygulanacak geri kazanım katılım payı tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
 
 

Ürün Cinsi

Kg Başına Alınacak Tutar (kr.)

Adet Başına Alınacak Tutar (kr.)

PLASTİK AMBALAJ

İçecek Ambalajları (Adet)

   

0,33 litreye kadar

 

1

0.3301-0,75 litre arası

 

2

0,7501-1,5 litre arası

 

3

1,501 litre üzeri

 

4

Diğerleri (Poşet Hariç) (kg)

40

 

METAL AMBALAJ

İçecek Ambalajları (Adet)

 

3

Diğerleri (kg)

50

 

KOMPOZİT AMBALAJ

Kâğıt-Karton Ağırlıklı Kompozit İçecek Ambalajları (Adet)

   

0,25 litreye kadar

 

1

0,2501-0,5 litre arası

 

2

0,501 litre üzeri

 

4

Diğerleri (kg)

50

 

KÂĞIT KARTON AMBALAJ (kg)

20

 

CAM AMBALAJ

İçecek Ambalajları (Adet)

   

0,25 litreye kadar

 

1

0,2501-0,5 litre arası

 

2

0,501-1 litre arası

 

3

1,01-5 litre arası

 

5

5,01 litre üzeri

 

10

Diğerleri (kg)

20

 

AHŞAP AMBALAJ

AHŞAP AMBALAJ (Adet)

 

10

 
 
 
 
 
7- Geri Kazanım Katılım Payının (GEKAP) Beyanı Nasıl Yapılacak?
 
 • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
 • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya sürenler/ithalatçılar Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. 
 • 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak beyan dönemleri;
 a) Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,

 b) Diğerleri için üç aylık,

olarak belirlenmiştir.
 
 • Üç aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır: 
a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.
b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.
c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.
ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.
 
 • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. 
 • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasa arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir. 
 • ÖRNEK 11: Ankara ilinde market işletmeciliği faaliyetinde bulunan (A) Ltd. Şti.’nin, Başkent Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. Perakende olarak mal satan (A) Ltd. Şti. ürün satışlarında tüketicilere ücret karşılığında plastik poşet vermektedir. (A) Ltd. Şti. Nisan/2020 beyan dönemi içerisinde tüketicilere hiç plastik poşet satışı yapmamıştır. 
 • Bu durumda (A) Ltd. Şti.’nin Nisan/2020 beyan dönemine ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek 1/6/2020 günü saat 23.59’a kadar Başkent Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. 
 • Üç aylık beyan dönemleri hâlinde verilecek Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinde, aylık dönemlere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir. 
 • ÖRNEK 12: Ankara ilinde ticari faaliyette bulunan (C) A.Ş.’nin, Seğmenler Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. Mükellefin aynı zamanda İstanbul, Çorum, Samsun illerinde ve Bursa ili Gemlik ilçesinde şubeleri vardır. 
 • (C) A.Ş.’nin, merkez ve şubelerinden yapmış olduğu plastik poşet satışlarına ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini, plastik poşet satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunduğu Seğmenler Vergi Dairesine elektronik ortamda göndermesi gerekmektedir. 
 • ÖRNEK 13: Konya ilinde faaliyet gösteren üç ortaklı (ABC) Adi Ortaklığının Meram Vergi Dairesinde katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. Ortak (A) nın Ankara ili Kızılbey Vergi Dairesinde gelir vergisi mükellefiyeti, Ortak (B) nin Konya ili Meram Vergi Dairesinde gelir vergisi mükellefiyeti, Ortak (C) nin ise İzmir ili Kordon Vergi Dairesinde gelir vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. 
 • (ABC) Adi Ortaklığının, yapmış olduğu plastik poşet satışlarına ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini plastik poşet satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar (ABC) Adi Ortaklığının katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyetinin bulunduğu Meram Vergi Dairesine ortaklık adına elektronik ortamda göndermesi gerekmektedir.
8- Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Tutarını Azaltıcı Mahiyette Düzeltme Beyannamesi Verilebilecek mi?
 
 • Geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette düzeltme beyannamesi verilebilecek olup, bu tür beyannamelere ilişkin gerekli düzeltme işlemleri yapılacaktır. 
 • Ancak Başkanlık tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette verilen düzeltme beyannamelerine ilişkin elektronik ortamda bilgi verilinceye kadar, vergi dairesi müdürlükleri tarafından geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette verilen düzeltme beyannamelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili il müdürlüklerine yazı ile bilgi verilecektir.
 
 
9- Mal İadeleri Durumunda Önceden Ödenen GEKAP’larının Mahsuplaşması Yapılabilecek mi?
 
 • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte belirtilen iade şartları doğrultusunda iade alınan ürünlere isabet eden ve ilgili dönemde beyan edilen geri kazanım katılım payı tutarını plastik poşetler için oluşan geri kazanım katılım payı hariç olmak üzere, beyan edecekleri toplam geri kazanım katılım payından mahsup edebilirler. 
 • Bir beyan döneminde mahsup edilecek geri kazanım katılım payı tutarı toplamı, mükelleflerin beyan edecekleri geri kazanım katılım payı toplam tutarından fazla ise aradaki fark bir sonraki beyan dönemine devredilecektir.
10- Geri Kazanım Katılım Payına (GEKAP) İlişkin Diğer Örnekler

 
2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler için geri kazanım katılım payına ilişkin örnekler aşağıda yer almaktadır.
 
 • ÖRNEK 14: Ankara ilinde otomobil satışı faaliyetinde bulunan (D) A.Ş.’nin, Başkent Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.
 
(D) A.Ş. Ocak/2020 döneminde 150 adet otomobil ithal etmiştir. Bu durumda, (D) A.Ş. Ocak/2020 döneminde ithal edilen otomobillerde orijinal eşya/parça olarak kullanılan ve 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler (akü, lastik, madeni yağ, elektrikli ve elektronik eşyalar) için geri kazanım katılım payı hesaplamayacaktır. Ancak (D) A.Ş. tarafından 2/3/2020 günü saat 23.59’a kadar Başkent Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderilecek beyannamenin ilgili alanında bu ürünler gösterilecektir.
 
 • ÖRNEK 15: İstanbul ilinde araç lastiği üreten (E) Ltd. Şti.’nin Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığında kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.
 
İstanbul ilinde otomobil üreticisi olarak faaliyet gösteren (F) A.Ş.’nin Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığında kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.
 
(E) Ltd. Şti. yurt içerisinde otomobil üretimi yapan (F) A.Ş.’ne orijinal eşya/parça olarak kullanılmak üzere 1.000 adet otomobil lastiğini Şubat/2020 döneminde satmıştır.
 
Bu durumda, (E) Ltd. Şti. Şubat/2020 döneminde sattığı 1.000 adet otomobil lastiği için geri kazanım katılım payı hesaplamayacaktır. Ancak (E) Ltd. Şti. tarafından 31/3/2020 günü saat 23.59’a kadar Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilecek beyannamenin ilgili alanında bu ürünler gösterilecektir.
 
Aynı zamanda, (F) A.Ş. de Şubat/2020 döneminde orijinal eşya/parça olarak kullanılmak üzere satın aldığı 1.000 adet otomobil lastiği için geri kazanım katılım payı hesaplamayacaktır. Ancak (F) A.Ş. tarafından 31/3/2020 günü saat 23.59’a kadar Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilecek beyannamenin ilgili alanında bu ürünler gösterilecektir.
 
 • ÖRNEK 16: Kırşehir ilinde araç lastiği üreten (G) A.Ş.’nin Kırşehir Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.
 
(G) A.Ş. 1.000 adet binek araç lastiğini Mart/2020 döneminde piyasaya sürmüş ve bu lastiklerden 100 adedini aynı dönem içerisinde iade almıştır. Ayrıca (G) A.Ş. Ocak/2020 döneminde piyasaya sürdüğü ve geri kazanım katılım payını beyan ettiği 50 adet binek araç lastiğini de Mart/2020 döneminde iade almıştır.
 
(G) A.Ş. Mart/2020 döneminde iade almış olduğu 100 adet lastik için hesaplanan geri kazanım katılım payını beyannameye dâhil etmeyecektir.
 
(G) A.Ş. 900 adet binek araç lastiği için hesapladığı geri kazanım katılım payından daha önce beyan ettiği ve Mart/2020 döneminde iade aldığı 50 adet lastik için hesapladığı geri kazanım katılım payını beyanname üzerinde mahsup ederek beyannamesini 30/4/2020 günü saat 23.59’a kadar Kırşehir Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderecektir.
 
 • ÖRNEK 17: Kayseri ilinde faaliyette bulunan (H) A.Ş.’nin Mimar Sinan Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.
 
(H) A.Ş. Mayıs/2020 döneminde 2.000 TL geri kazanım katılım payı hesaplamıştır.
(H) A.Ş. Ocak/2020 döneminde piyasaya sürdüğü ve üzerinden 3.000 TL geri kazanım katılım payı hesapladığı ürünleri Mayıs/2020 döneminde iade almıştır.
 
Mayıs/2020 döneminde hesaplanan 2.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım payından, iade alınan ürünlere ilişkin 3.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım payı beyannamesinin ilgili satırında gösterilerek mahsup edilecektir. Mayıs/2020 dönemi itibarıyla mahsup edilemeyen 1.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım payı ise sonraki dönemlerde mahsup edilmek üzere devredilecektir.

- 2020 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.

 
KAYNAKLAR
 
 • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)TIKLAYINIZ.
 • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:2)TIKLAYINIZ.
 • Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik TIKLAYINIZ.
 • Geri Kazanım Katılım Payı Usul ve Esaslar TIKLAYINIZ.
 
 
 
Saygılarımızla.

            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 

21935 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.