MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2020-154-Aynı Ay İçerisinde Kısa Çalışma Ödeneğinden Ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanılması Durumunda Seçilecek Eksik Gün Nedeni Kodu

Tarih              : 14.07.2020

Sayı                : 2020-154

Konu             : Aynı Ay İçerisinde Kısa Çalışma Ödeneğinden Ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanılması Durumunda Seçilecek Eksik Gün Nedeni Kodu

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından TÜRMOB’a gönderilen 10.07.2020 tarih 51592363-045.02-E.8230373 sayılı  Genel Yazı’ya göre;
 
4447 sayılı Kanunun Geçici 24’üncü maddesi kapsamında ücretsiz izin bildirimi yapılacak dönemde, pandemi nedeniyle verilen ücretsiz izinle birlikte kısa çalışma ödeneği alma durumu olması halinde Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde eksik gün nedeninin, “29-Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer” olarak seçilmesi gerektiği belirtilmektedir.
 
 
       Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
 
Genel Yazı Sirkülerimiz Ekindedir
 
 
 
 
 _____________________________________________________________________________
 
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü


Sayı :51592363-045.02-E.8230373
Tarih: 10/07/2020
Konu : Eksik Gün Nedeni


TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

İlgi: 22/6/2020 tarihli ve 3836 sayılı yazınız

İlgide kayıtlı yazınızda Covid 19 pandemisi kapsamında alınan tedbirleri müteakip geçilen normalleşme süreci sonrasında birçok firmanın kısa çalışma ödeneğini sonlandırdığı, birliğinize gelen yoğun sorularda Haziran ayının kalan süreleri için çalışanlarını nakdi ücret desteği kapsamında ücretsiz izinden yararlandırmak isteyen işverenlerin 27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler mi yoksa 29-Pandemi Ücretsiz İzin veya Diğer (4857 Geç. 10. Md.) kodunu mu seçecekleri hakkında tereddüt oluştuğu belirtilmiştir.

Konuya ilişkin olarak 24/06/2020 tarihli ve 7448589 sayılı yazımız ile söz konusu husus Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı’ndan sorulmuştur.

İlgili Başkanlıktan alınan görüş yazısında;

17/04/2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile iş sözleşmesi işsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde feshedilmesine rağmen işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamaları kaydıyla, geçici 10 uncu maddede yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, nakdi ücret desteği ödenebilmesi hüküm altına alındığı,

22/04/2020 tarihinde kabul edilen 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasların “Başvuru Esasları” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının a) bendinde ” Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler,

“https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işverenlerce yapılır. Bu şekilde bildirimi yapılan işçiler için ilgili aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde eksik gün nedeninin, “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak seçilmesi gerekmektedir. 5510 Sayılı Kanun Ek-9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ay içerisinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıranlar ise bu durum değişikliğini, ücretsiz iznin verildiği ayın sonuna kadar aynı eksik gün koduyla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine bildirirler.” Hükmünün yer aldığı,

Uygulama bakımından 4447 sayılı Kanunun Geçici 24 üncü maddesi kapsamında ücretsiz izin bildirimi yapılacak dönemde, pandemi nedeniyle verilen ücretsiz izinle birlikte ilgili Madde (Geçici 24) kapsamına girmeyen bir eksik gün nedeninin söz konusu olması halinde (kısa çalışma ödeneği de olsa), Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde eksik gün nedeninin, “29-Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer” olarak seçilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Konuya ilişkin Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı’ndan alınan görüş yazısı da yazımız ekinde yer almakta olup belirtildiği şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ
Genel Müdür V.

270 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2020 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.