MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2020-153-Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Yönelik MASAK Tarafından Yükümlülük Denetimleri Başlatıldı

Tarih              : 13.07.2020

Sayı                : 2020-153

Konu             : Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Yönelik MASAK Tarafından Yükümlülük Denetimleri Başlatıldı 

5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” ve 6415 sayılı “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun” hükümlerine göre bazı kişi ve kurumlara getirilen yükümlülüklere uyulup uyulmadığının araştırılmasına yönelik Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından görevlendirilen Vergi Müfettişleri tarafından yükümlülük denetimleri yapılmaktadır.

1- Yükümlüler Kimler?
 
-  Bankalar
-  Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar.
-  Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler.
-  Finansman ve faktoring şirketleri.
-  Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri.
-  Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları.
-  Yatırım ortaklıkları.
-  Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri.
-  Finansal kiralama şirketleri.
-  Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar.
-  Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasına ilişkin saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketi.
-  Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile kargo şirketleri.
-  Varlık yönetim şirketleri.
-  Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar.
-  Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı
olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü.
-  Kıymetli madenler aracı kuruluşları.
-  Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler.
-  İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar.
- Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar.
-  Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat
Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler.
-  Spor kulüpleri.
-  Noterler.
-  Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerden taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar.
-  Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler.
-  Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları.


2- Getirilen Yükümlülükler Nelerdir?

 
Ekonomik, ticari ve finansal faaliyetler kapsamında yapılan işlemlerde, yükümlülerin; 
  • Kimlik tespit yükümlülüğü,
  • Şüpheli işlem bildirim yükümlülüğü,
  • Bilgi ve belge verme yükümlülüğü,
  • Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü,
  • Yükümlülerin korunması,
  • “Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Yönelik Tedbirler Kapsamında Mal Varlığı Dondurulan Kişi ve Örgütlerle” ticari iş yapılmaması yükümlülüğü, 
bulunmaktadır.


3- Cezai Müeyyideler:

 
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından görevlendirilen Vergi Müfettişleri tarafından yapılacak “Yükümlülük Denetimleri” sonucunda  getirilen zorunluluklara uymadığı tespit edilen yükümlülere;
 
  • İhlal eden yükümlü ve yükümlülük durumuna göre 2020 yılına ilişkin 18.429 TL’den 20.956.420 TL’ye kadar idari para cezası, 
  • Bu kapsamda getirilen gizlilik ilkelerine aykırı hareket edenler, bilgi ve belge verme ile muhafaza ve ibraz yükümlülüklerini ihlal edenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası
 
Verilebilecektir.


4- Konuya İlişkin Örnekler:

 
Konunun daha iyi anlaşılabilmesi adına yükümlü ve yükümlülüklere şu örnekleri verebiliriz:
 
Örnek İşlem 1: Ticari amaçla taşınmaz alım satımı yapanlar ile bu işe aracılık yapanların bu işlemler sırasında, karşı tarafın kimlik tespitlerini yaparak, Cumhurbaşkanı kararlarıyla mal varlığı dondurulan örgüt ya da organizasyon üyeliği bulunup bulunmadığına araştırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bunun yanında şüpheli bir durum bulunması halinde, bu durumu şüpheli işlem bildirimi zorunluluğu kapsamında MASAK’a bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi halde yasaklı bir terör örgütünün ya da suç örgütünün finansmanına aracılık edilmiş olunabilecektir.
 
Örnek İşlem 2: Spor kulübünün, yabancı futbolcu transferinde; para ödenecek futbolcu, ailesi, karşı takım veya menajerinin kimlik tespitlerini yaparak, yukarıdaki şekilde sorgulama yapması ve şüpheli durumda bildirim yapması gerekmektedir.
 
Örnek İşlem 3: İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanların, bu faaliyetleri sırasında karşı tarafı sorgulaması, şüpheli bir durum olması durumunda gerekli bildirimleri yapması gerekmektedir.
 
NOT: Konuya İlişkin Daha Detaylı Bilgilere Ulaşmak İçin Denetim Ve İdare Müdürümüz Hamza ERTEKİN Tarafından Kaleme Alınan ve Alomaliye.com Sitesinde Yayımlanan Makaleye Uluşmak İçin TIKLAYINIZ.
 
 
       Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

268 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2020 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.