MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2020-147-2020 Yılı İkinci Altı Aylık Dönemde Uygulanacak Kıdem Tazminatı Üst Sınırı Belirlendi

Tarih              : 07.07.2020

Sayı                : 2020-147

Konu             : 2020 Yılı İkinci Altı Aylık Dönemde Uygulanacak Kıdem Tazminatı Üst Sınırı Belirlendi

 31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 Mükerrer sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 06.07.2020 tarihli ve 27998389-010.06.02-368870 yazısı dikkate alınarak 2020 yılı ikinci altı aylık dönemde uygulanacak bazı veriler aşağıdaki gibi yenilenmiştir.

 
Buna göre, 01.07.2020 – 31.12.2020 döneminde geçerli olmak üzere;
 
  • Aylık memur maaş katsayısı (0,154461), taban aylık katsayısı (2,417699), yan ödeme katsayısı ise (0,048985) olarak belirlenmiştir. 
  • 01.07.2020 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 7.117,17 TL’dir. 
  • 2020 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 2.943 TL’dir
  • Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlık tarafından ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı 01.07.2020 tarihi itibarıyla 6.682,36 TL’dir.
 
Memur maaş katsayılarında yapılan artış nedeniyle 01.07.2020-31.12.2020 tarihleri arasında işçilere ödenecek kıdem tazminatının tavanı 7.117,17 TL olmuştur.

 
Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
 

227 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2020 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.