MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2019-160-Metal Plastik Lastik Kauçuk Kâğıt Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon Kırpıntılarından Elde Edilen Hammadde Tesliminde KDV Tevkifatı

Tarih              : 05.11.2019

Sayı                : 2019-160

Konu              : Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon Kırpıntılarından Elde Edilen Hammadde Tesliminde KDV  Tevkifatı
 
 
3065 sayılı KDV Kanunu 17/4-g maddesine göre; metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının teslimi KDV’den istisna edilmiştir.
 
Ancak, bu sayılan hurda, atık ve kırpıntıların işlemlerden geçirilerek işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle hurda ve atık niteliklerini kaybederek imalatta kullanılabilecek hale getirilerek hammadde niteliğini kazanması durumunda, bunların teslimlerinde genel oranda (%18)  KDV uygulanması gerekmektedir.
 
KDV’ye tabi tutulan bu hammaddelerin teslimlerinde de aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre alıcıları tarafından tevkifat yapılması gerekmektedir.

 
KDV Tevkifatının Kapsamı
 
KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.4.2.) Bölümünde sayılan; metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve (Değişik ibare:RG-6/7/2018-30470)(9) atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle hurda ve atık niteliklerini kaybederek metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan mamul niteliğindeki kırık, çapak, toz, granül ve benzeri ürünlerin teslimi tevkifat uygulaması kapsamındadır.
 
Bunların, ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmaz, sonraki safhaların teslimleri ise tevkifata tabidir.
 
İthalatçılar tarafından yapılan teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilir.
 
 
 
Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı
 
KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (I/C- 2.1.3.3.4.1.) bölümüne göre; yukarıda belirtilen hammaddelerin Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde belirtilen “Belirlenmiş alıcılara” ve “KDV Mükelleflerine” teslimlerinde (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.
 
Söz konusu ürünlerin teslimleri; 3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddesi kapsamında sayılan “hurda” niteliğinde değil, işlem görüp “hammadde” niteliği kazandıklarından dolayı istisna kapsamında değerlendirilmeyip, genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulması, ayrıca alçılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı yapılması gerekmektedir.
 
 
 
Saygılarımızla.

            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

433 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2020 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.