MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2019-152-Yıllık Tecil Faizi Oranı %19’a İndirildi

Tarih              : 25.10.2019

Sayı                : 2019-152

Konu              : Yıllık Tecil Faizi Oranı %19’a İndirildi

 

 25.10.2019 tarih 30929 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (SERİ:C SIRA NO:4) ile;

 

  • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre, halen yıllık %22 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 25.10.2019 tarihinden itibaren yapılacak tecil talebi müracaatlarında uygulanmak üzere yıllık %19 olarak yeniden belirlenmiştir. 
  • 10.2019 tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihi olan 25.10.2019 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanması gerektiği belirtilmektedir. 
  • Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlarda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır. 
  • 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil işlemi yapılan Vergiye Uyumlu Mükelleflerin tecil edilmiş borçları nedeniyle 25.10.2019 tarihinden sonra gelen vadelerine de aynı şekilde yeni tecil faizi tatbik edilmek suretiyle taksitler revize edilecektir. 
  • Bu durumda daha önceden tecil edilmiş borçların, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra gelen taksitlerine uygulanmış tecil faizlerinin bu düzenlemeye göre vergi daireleri tarafından yeni orana göre revize edilmesi gerektiği düşünülmektedir.
 
 Tahsilat Genel Tebliğine Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ


 
Saygılarımızla.

            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

306 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2020 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.