MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2019-151-Yeni Vergi Paketinde Neler Var?

 

Tarih              : 24.10.2019

Sayı                : 2019-151

Konu              : Yeni Vergi Paketinde Neler Var?

 

 

YENİ VERGİ PAKETİNDE NELER VAR?


Basında yer alan ve taslak aşamasında olduğu bildirilen yeni vergi paketi hakkında bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.
 
 • Dijital Hizmet Vergisi Geliyor
Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile, Türkiye'de sunulan bazı sayısal hizmetlere vergi getiriliyor. Dijital Hizmet Vergisi yüzde 7,5 olacak. Bu verginin mükellefi, "dijital hizmet sağlayıcısı" olacak.
 
 • Değerli Konut Vergisi Geliyor
Değeri 5 milyon TL'nin üzerindeki konutlar için yeni bir vergi olan "Değerli Konut Vergisi" getirilecek. Değerli konut vergisi oranı yüzde 1 olarak belirlendi. Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisine tabi olacak.
 
 • Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesi Geliyor
Vergi mahkemesinde istinaf yolu açık alarak ve bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık olarak mükelleflerce kazanılan davalarda, mükellef "Kanun Yolundan Vazgeçme" aracını kullanarak temyizden vazgeçerse "indirim" yapılacak.
 
 • Gelir Vergisi Tarifesi Değişiyor, İlk Kez Ücret Geliri Elde Edenlere Beyanname Verme ve İndirim Hakkı Getiriliyor
Buna göre yıllık 500 bin TL ve üzeri ücret geliri elde edenler yıllık beyanname verecek. Bu beyannamede, bordroda yer verilmeyen bazı şahsı harcamaların da indirimine imkan tanınacak.

 Gelir vergisi tarifelerinde ise köklü bir değişiklik yapılarak vergileme dilimleri, yüzde 15-20-27-35- 39-43 ve 45 olmak üzere 7'ye yükseltiliyor. 
 
 • Kurumlar Vergisinde Finansal Sektör ile Diğer Sektörler Ayrımına Gidiliyor
Taslakta, kurumlar vergisi finansal kuruluşlar dışındakiler için yüzde 18'e çekiliyor. Yüzde 18 oran 2021'den itibaren geçerli olacak. Daha önce yapılan geçici bir düzenleme ile 2018-2019-2020 için kurumlar vergisinin yüzde 22 olması öngörülmüştü. Yine geçici olarak 2020'de daha önce yüzde 22 olan vergi yüzde 20 olarak uygulanacak.

Finansal kurumlar için ise Kurumlar Vergisi yüzde 22 olarak kalıcı hale getirilecek. Finansal kurumlar için sadece 2020 yılı için yüzde 20 kurumlar vergisi uygulanacak.
 
 • Halka Açılan Şirketlere Teşvik Getiriliyor
Halka açılarak BİST'te ilk defa işlem görmeye başlayan şirketlere 5 yıl boyunca Kurumlar Vergisi 2 puan indirimli olarak uygulanacak.
 
 • Döviz Cinsinden Mevduatta Stopaj Oranı Artırımına Yetki Veriliyor
Yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan getiriler ile döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri için stopaj oranının yüzde 20'ye kadar artırılmasına yönelik Cumhurbaşkanına yetki veren bir düzenleme taslağa konuldu.
 
 • Kambiyo İşlemlerinde BSMV’si Oranı Arttırılıyor
Kambiyo işlemlerinin BSMV'si de binde 2'ye yükseltilecek. Döviz alım-satımını kapsaması nedeniyle, döviz kullanımını caydırıcı özelliği nedeniyle daha önce binde 1 olarak uygulanmaya başlayan BSMV, binde 2'ye yükseltilecek.
 
 • Sporcu Gelir Stopaj Oranları Arttırılıyor
En üst liglerdeki sporcular için yüzde 15 olan oran yüzde 20'ye yükseltilecek.  Spor hakemleri de vergilendirilecek.
 
 • Vergiye Uyumlu Mükelleflere Uygulanan 5 Puanlık İndirimin Kapsamı Genişliyor
Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere yüzde 5 vergi indirimi şartı içinde bulunan, uygulama yılı ve önceki 2 yılda beyannamelerin kanuni süresinde verilmiş ve ödenmiş olma şartı kaldırılacak. İndirimin uygulanacağı tarih itibariyle borcunun ödenmiş olması yeterli sayılacak.
 
 • Serbest Meslek Faaliyetlerinde Uygulanan İstisnaya Sınır Getiriliyor
Serbest meslek kazancı içinde istisna tutulan sanatçı, yazılımcı ve mucitlerin bu faaliyetlerinden gelirleri yıllık 500 bin TL'yi aştığında gelir vergisine tabi olacak.
 
 • İşverenlere Personel Taşımalarına Yönelik Destek Getiriliyor
Gelir Vergisi Kanunu madde 23-1/10 maddesine parantez bir hüküm eklenerek, işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedeli olarak 10 TL'ye kadar ödemeler stopaj yapılmadan verilebilecek. Ödemeler, toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçların verilmesi şartına bağlı olacak.
 
 • Emlak Vergisinde Alt Sınır Getiriliyor
Taslak ile emlak vergisi ile tapu harcı matrahının alt sınır hesaplamasında değişikliğe gidiliyor. Buna göre, her ikisi için alt sınır, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan veya yaptırılan değerleme ile emlak vergisi değerinden yüksek olanı matrah olarak kabul edilecek.
 
 • Şirketlerin Binek Otolarına Ait Gider ve Amortisman İndirimine Kısıtlama Getiriliyor
Düzenleme, şirketlerin binek oto kira tutarlarının ve satın alma durumunda gider yazılan KDV ve ÖTV tutarlarına sınırlama da getiriyor. Buna göre binek oto kiralanması halinde, binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 4 bin TL'ye kadar olan kısmı ile binek otomobillerin satın alınmasında ödenen ÖTV ve KDV'nin toplamının en fazla 115 bin TL'ye kadarlık kısmı gider olarak yazılabilecek. Ayrıca, binek otolara ait, akaryakıt, sigorta ve tamir bakım gibi giderlerin yüzde 70'i gider yazılabilecek.

İlk defa satın alınan binek otolarının ÖTV ve KDV hariç 135 bin TL'yi, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak alındığı hallerde, amortismana tabi tutarı 250 bin TL'yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla 250 bin TL'si gider yazılabilecek.

 Sirkülerimiz Sonrasında TBMM'ne Sunulan Kanun Teklifine Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ


Saygılarımızla.

            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

1264 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.