MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2019-150-Vergi Mükelleflerine Yapılacak Elektronik Tebligatın Kapsamını Genişleten Tebliğ Yayımlandı

Tarih              : 21.10.2019

Sayı                : 2019-150

Konu              : Vergi Mükelleflerine Yapılacak Elektronik Tebligatın Kapsamını Genişleten Tebliğ Yayımlandı

 

19.10.2019 tarih 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:511) ile yapılan düzenlemelere göre;
 
  • Vergi dairesi müdürlüklerinin yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra birimlerinin tamamı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı da 213 sayılı Kanun kapsamında hazırladıkları belgeleri Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla 01.01.2020 tarihinde itibaren elektronik ortamda tebligat yapabileceklerdir. 
  • Yapılan yeni düzenleme ile mal müdürlüklerine bağlı kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) elektronik tebligat sistemi kapsamına alınmışlardır. 
  • Elektronik tebligat sistemi kapsamına alınan mal müdürlüğüne bağlı mükelleflerden 456 sıra no lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğinde belirtilen zorunluluk kapsamına giren gelir vergisi mükelleflerinin bağlı oldukları mal müdürlüğüne ya da İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda; kurumlar vergisi mükelleflerinin ise bağlı oldukları mal müdürlüğüne  31.12.2019 tarihine kadar Tebliğ ekinde yer alan Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile başvuruda bulunmaları  gerekmektedir. 
  • Gerçek kişilerde muhatabın; tüzel kişilerde ise şirketin tek kanuni temsilcisi olması durumunda ilgili kanuni temsilcinin, birden çok kanuni temsilcisi olması durumunda tüm kanuni temsilcilerin görme engelli olduklarının ispat ve tevsik edilmesi durumunda, bu mükelleflere elektronik tebligat sistemi kullanılmadan Kanunun 93 ve müteakip maddelerinde belirtilen diğer tebliğ usullerine göre tebligat işlemi yapılacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 
 
 
Tebliğe Ulaşmak İçin   TIKLAYINIZ 
 
 
Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

597 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.