MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2019-6-2019 Yılında Gelir Vergisi Kanunu’na Göre Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlar

 

Tarih              : 08/01/2019

Sayı                : 2019-6

Konu              : 2019 Yılında Gelir Vergisi Kanunu’na Göre Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlar

 

31/12/2018 tarih 30642 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:305) ile;  

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86,  103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ve basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulamasına ilişkin süre uzatımı hakkında açıklama aşağıya tablo olarak çıkarılmıştır. 
 

Saygılarımızla.
 

            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

 

 

GELİR VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE 2019 YILINDA UYGULANACAK HADLER

 

MADDE

TÜRÜ

BELİRLENEN

MADDE 21

Mesken Kira Gelirlerine Uygulanacak İstisna Tutarı

5.400,TL

MADDE 23/8

Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı:

19,00 TL

MADDE 31

Engellilik İndirimi Tutarı

 

Birinci Derecede Engelliler İçin

1.200,00 TL

İkinci Derecede Engelliler İçin

650,00 TL

Üçüncü Derecede Engelliler İçin

290,00 TL

MADDE 47/1-2

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarında Dikkate Alınacak Azami  Yıllık Kira Tutarları

 

Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde

9.000,00 TL

Diğer Yerlerde

6.000,00 TL

MADDE 48/1

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarında Dikkate Alınacak (Alım/Satım/Hasılat) Azami Tutarları

 

1 Numaralı Bent İçin

120.000,00 TL ve 180.000,00 TL

2 Numaralı Bent İçin

60.000,00 TL

3 Numaralı Bent İçin

120.000,00  TL

MÜKERRER 80

Değer Artış Kazançlarına İlişkin İstisna

14.800,00 TL

MADDE 82

Arızi Kazançlar İçin İstisna Tutarı

33.000,00 TL

MADDE 86

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

2.200,00 TL

MADDE 89/1-15

Basit Usul Mükelleflerin Kazanç İndirim Tutarı

11.000,00 TL

MADDE 103

2019 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife

 

18.000 TL 'ye Kadar

%. 15

40.000 TL 'nin   18.000 TL'si    için  2.700 TL Fazlası İçin

%.20

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL (Ücret Gelirlerinde 148.000 TL'den Fazlasının 40.000 TL'si İçin 7.100 TL) Fazlası

%. 27

98.000 TL'den Fazlasının 98.000 TL'si İçin 22.760 TL, (Ücret Gelirlerinde 148.000 TL'den Fazlasının 148.000 TL'si İçin 36.260 TL ) Fazlası

%. 35

MÜKERRER 121

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Yıllık Yararlanabilecekleri Azami Gelir/KV  İndirimi Tutarı

1.200.000 TL

Basit Usul Mükelleflerin Belge Vermedikleri Günlük Hasılatı İçin Gün Sonunda Tek Bir Fatura Düzenlemesi Uygulaması 31/12/2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

31.12.2019

 

319 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.