MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2019-3-2019 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

 

Tarih              : 03/01/2019

Sayı                : 2019-3

Konu              : 2019 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri 

 

31/12/2018 tarih 30642 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete yayımlanan Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No 60) ile 01/01/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Değerli Kağıt Bedelleri” aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
 
 

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                   Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :                                                                                                         

  1. a) Noter kağıdı                                                                                               13,50
  2. b) Beyanname                                                                                                13,50
  3. c) Protesto, vekaletname, re’sen senet                                                              27,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                

3 - Pasaportlar                                                                                                        133,50

4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)                                              89,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                

6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)                                                                               

  1. a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                                             22,50

  1. b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı                                                                                                               22,50

  1. c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı               45,00

7 - Aile cüzdanları                                                                                                  121,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                

9 - Sürücü belgeleri                                                                                               166,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                                             166,00

11 - (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)                                                                      

12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                                            148,50

13 - İş makinesi tescil belgesi                                                                              124,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                                                  8,00

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)                                                          12,50

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)                       89,00

17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)                    89,00

 18- Nüfus Cüzdanları                                                                                             13,00

  

Saygılarımızla.

 

            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

247 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.