MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2019-2-Bazı Mal Teslimlerinde Hesaplanan İndirimli KDV ve ÖTV Uygulamasının Süresi Uzatıldı

Tarih              : 03/01/2019

Sayı                : 2019-2

Konu       : Bazı Mal Teslimlerinde Hesaplanan İndirimli KDV ve ÖTV Uygulamasının Süresi Uzatıldı 

 

31/12/2019 tarih 30642 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan (4.Mükerrer) 31/10/2018 Tarih 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 535, 540 ve 541 Sayılı Kararlar İle;
 
31/12/2018 Tarihine Kadar Uygulanan KDV ve ÖTV İndirim Süresi 31/03/2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.
 
Buna göre; 31/03/2019 tarihine kadar indirim uygulanacak mallar ve vergi türleri ile söz konusu 540 ve 541 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile yapılan değişiklikler aşağıya çıkarılmıştır: 

 

  • KDV bakımından iş yeri ve % 18 orana tabi konut satışlarında 31/12/2018’e kadar uygulanan % 8 indirimli KDV oran uygulamasına, 31/03/2019 tarihine kadar devam edilecektir. 
  • Konut ve iş yeri teslimlerinde 31/12/2018’ e kadar uygulanan, tapu harçlarının % 4’den % 3’e indirilmesi uygulamasına 31/03/2019 tarihine kadar devam edilecektir. 
  • Mobilya ve benzeri bazı malların tesliminde 31/12/2018 tarihine kadar uygulanan % 8 KDV oranı uygulamasına 31/03/2019 tarihine kadar devam edilecek olup, ancak bu satışlar nedeniyle Kanun’un 29/2. Maddesi kapsamında indirimli orandan dolayı KDV iadesi alınamayacağı belirlenmiştir, 
  • Klima, buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, süpürge, ısıtıcı ve elektrikli küçük ev aletleri gibi bazı beyaz eşyada % 6,7 olan ve 31/12/2018 tarihine kadar % 0 uygulanan ÖTV oranı 03.2019 tarihine kadar % 0 olarak uygulanmaya devam edecektir. 
  • Ticari araç teslimlerinde 31/12/2018 tarihine kadar uygulanan %1 KDV oranı uygulamasına 31/03/2019 tarihine kadar devam edilecek olup, ancak bu satışlar nedeniyle Kanun’un 29/2. Maddesi kapsamında indirimli orandan dolayı KDV iadesi alınamayacağı (535 sayılı Karar’ın 3’üncü maddesinin 2’nci fıkrasına göre 31/10/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere eklenen ibare: “Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş yeni araçlar hariç”) belirlenmiştir, 
  • 1600 cc altı araç teslimlerinde 31/12/2018 tarihine kadar uygulanmak üzere ÖTV’de 15 puanlık indirim uygulamasına, 31/03/2019 tarihine kadar devam edilecektir. 
  • 31/10/2018 tarih 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 4. Maddesinde yer alan ve KDV Oranı %1’e indirilen mallar arasına, 541 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01/01/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 87.16.20 – 87.16.31 – 87.16.39 ve 87.16.40 GTP numaralı “Römork ve Yarı Römorklar” da eklenmiştir. Böylelikle 01/01/2019 -31/03/2019 tarihleri asarında satılacak Römork ve Yarı Römork’lar için %1 KDV hesaplanacak olup, ancak bu satışlar nedeniyle Kanun’un 29/2. Maddesi kapsamında indirimli orandan dolayı KDV iadesi alınamayacağı (Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş yeni araçlar hariç) belirlenmiştir.
  • 540 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Türk Gümrük tarife cetvelinin; 87.11 numaralarında yer alan Motosikletlerin (Mopedler Dahil ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); ve sepetlerin (sepetler hariç) (Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)) ÖTV oranı 01/01/2019 tarihinden 31/03/2019 tarihine kadar %3’ten %0’a düşürülmüştür.
 
 
Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 

398 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.