MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2019-10-Tüzel Kişilere Ait Elektronik Tebligat Adresleri PTT Tarafından İlgili Kuruluşlardan Alınacak Bilgilere Göre Oluşturulup Aynı Kuruluşlar Vası

 

 

Tarih              : 10.01.2019

Sayı                : 2019-10

Konu             : Tüzel Kişilere Ait Elektronik Tebligat Adresleri PTT Tarafından İlgili Kuruluşlardan Alınacak Bilgilere Göre Oluşturulup, Aynı Kuruluşlar Vasıtasıyla Adres Sahiplerine Ulaştırılacaktır

 
06.12.2018 tarih 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” ne göre bazı gerçek ve tüzel kişilere; 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligatlar için 31.01.2019 tarihine kadar PTT’den elektronik tebligat adresi alma zorunluluğu getirilmişti.
 
Buna göre; söz konusu yönetmelikte belirtilen kişi, kurum ve kuruluşların yanı sıra aşağıda belirtilen “Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin” de 31.01.2019 tarihine kadar PTT’den Elektronik Tebligat Adresi almaları gerekmektedir.
 
 • Anonim şirketler,
 • Limited şirketler,
 • Kollektif şirketler,
 • Kooperatifler,
 • Dernekler,
 • Vakıflar,
 
 
Konuya İlişkin PTT Tarafından Yapılan Duyurular Aşağıda Özetlenmiştir:

 
15 Mart 2018 tarihinde yayınlanan 7101 sayılı kanun doğrultusunda PTT A.Ş.'ne Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ni (UETS) kurma ve işletme görevi verilmiştir. Değişiklik kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel şirketler, avukatlar, noterler v.b. kanun kapsamında bulunan tüm gerçek ve tüzel kişiliklere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu getirilmiştir. 
 
 
15 Mart 2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İcra ve İflas Knunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında 7201 sayılı kanuna eklenen geçici madde (7101 sayılı kanunun 50.maddesi) doğrultusunda Elektronik Tebligat adreslerinin verilmesi için Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, elektronik tebligat adreslerini oluşturmak amacıyla ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve belgeleri;
 
 • İlgili kamu kurum veya kuruluşundan,
 • Mahallî idareler bakımından İçişleri Bakanlığından,
 • İlgili kamu iktisadi teşebbüsünden,
 • İlgili kamuya ait ortaklıktan,
 • Şirketler ve kooperatifler bakımından Gümrük ve Ticaret Bakanlığından,
 • İlgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veya üst kuruluşundan,
 • Türkiye Noterler Birliğinden,
 • Türkiye Barolar Birliğinden,
 
ister hükmü getirilmiştir.

 
Kanun kapsamında zorunlu olarak adres verilmesi gereken gerçek ve tüzel kişiliklere ait bilgi ve belgeler PTT A.Ş tarafından, 7101 sayılı Kanunun 50. maddesinde belirtildiği şekilde ilgili kuruluşlardan talep edilmiştir.
 
Adresler oluşturulduktan sonra yine aynı kuruluşlar vasıtasıyla adres sahiplerine ulaştırılacaktır.
 
Tüzel Kişiler tarafından online başvuru ve PTT Merkezlerine başvuru yapılamaz.
 
Gerçek kişiler UETS adreslerini, 1 Ocak 2019'dan sonra internet üzerinden ONLINE BAŞVURU ile veya PTT Merkezlerimizden alabilecektir. E-devlet kullanıcısı olan gerçek kişiler kurulacak entegrasyon üzerinden UETS hesaplarına da giriş yapabilecektir.
 
 
 
Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

526 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.