MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2019-1-2019 YMM Tam Tasdik ve İade Hadleri

Tarih              : 02/01/2019

Sayı                : 2019-1

Konu              : 2019 YMM Tam Tasdik ve İade Hadleri

 

  2019 YILI TASDİK HADLERİ

 
I-GİRİŞ

Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak 37 seri numaralı 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği’nde hadler belirlenmiş, Maliye Bakanlığı’nca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde bu parasal hadler her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanacaktır açıklaması yapılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2018 yılında özel bir had belirlenmediğinden, 37 sıra numaralı tebliğde belirtilen hadler 2018 yılı için açıklanan yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanacaktır.

 Buna göre; 2018 yılı için yeniden değerleme oranı 23,73 olarak açıklandığından 01/01/2019 tarihinden itibaren uygulanacak hadler hesaplanarak aşağıya çıkarılmıştır.
 
II-TAM TASDİK KAPSAMINA GİRECEK OLAN MÜKELLEFLER

Aşağıdaki hadlerden birinin aşılması halinde Tam Tasdik kapsamına girilir.
 

TAM TASDİK SINIRI

2014 YILI (TL)

2015 YILI (TL)

2016 YILI (TL)

2017 YILI (TL)

2018 YILI (TL)

AKTİF TOPLAMI

6.385.000

6.741.000

6.999.000

8.012.000

9.913.000

NET SATIŞLAR TOPLAMI

12.766.000

13.748.000

13.994.000

16.018.000

19.819.000

 
 
 
 
III- YMM RAPORU İLE ALINABİLECEK İADE LİMİTLERİ


YMM Tam Tasdik yapılmadan iade alınabilecek tutarlar aşağıya çıkarılmıştır. Bu tutarları aşan iadeler için Süresinde Yapılmış Tam Tasdik Sözleşmesi olmalıdır. 11/1-b Kapsamında iadelerde Tam Tasdik olsa da YMM raporu ile belirtilen üst sınırlardan fazla iade yapılmaz.


İSTİSNA TÜRÜ

2014 YILI (TL)

2015 YILI (TL)

2016 YILI (TL)

2017 YILI (TL)

2018 YILI (TL)

2019 YILI (TL)

11/1-a, 11/1-c, 13/a, 13/d, 14, 15/b, 9

407.000

448.000

473.000

491.000

562.000

695.000

29/2

814.000

896.000

946.000

982.000

1.124.000

1.391.000

11/1-b (Tam Tasdik Sözleşmesi Olup Olmadığına Bakılmaksızın)

106.000

117.000

124.000

129.000

148.000

183.000

 
 
IV- YMM RAPORU İLE YAPILABİLECEK GELİR/KURUMLAR VERGİSİ NAKİT İADE LİMİTLERİ

Gelir ve Kurumlar Vergisinden 10.000 TL’ye kadar olan nakit iadelerde Tam Tasdik aranmaz. 10.000 – 100.000 TL arası nakit iadelerde, Süresinde Yapılmış Tam Tasdik Sözleşmesi aranılır. 100.000 TL’ yi aşan nakit iadeler Tam Tasdik olsa da YMM raporu ile yapılamaz. Bu tür iadeler teminat ya da vergi incelemesi sonucuna göre yerine getirilir.
 

Gelir / Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde YMM Raporu İle Nakden İade Alınabilecek Üst Limitler

2014 YILI (TL)

2015 YILI (TL)

2016 YILI (TL)

2017 YILI (TL)

2018 YILI (TL)

2019 YILI (TL)

100.000 (252 Seri Numaralı Tebliğ ile belirlenmiştir.)

100.000 (252 Seri Numaralı Tebliğ ile belirlenmiştir.)

100.000 (252 Seri Numaralı Tebliğ ile belirlenmiştir.)

100.000 (252 Seri Numaralı Tebliğ ile belirlenmiştir.)

100.000 (252 Seri Numaralı Tebliğ ile belirlenmiştir.)

100.000 (252 Seri Numaralı Tebliğ ile belirlenmiştir.)

 

V- YMM TARAFINDAN YAPILACAK KARŞIT İNCELEMELERDE ÜST LİMİTLER


Bir mükelleften yapılan alımlar aşağıda belirtilen belge bazında veya aylık tutarları aşması halinde karşıt inceleme yapılması gerekir.

 

 

01.01.2016  TARİHİNDEN İTİBAREN DÜZENLENEN BELGELER

01.01.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN DÜZENLENEN BELGELER

01.01.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN DÜZENLENEN BELGELER

01.01.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN DÜZENLENEN BELGELER

Bir Mükelleften Belge Bazında Alımların Bu Tutarı Aşması Halinde Karşıt İnceleme Yapılır

24.000

25.000

29.000

36.000

Bir Mükelleften Bir Aylık Dönemde Yapılan Mal / Hizmet Alımları Toplamının Aşması Halinde Karşıt İnceleme Yapılır

72.000

75.000

86.000

106.000

 
 
VI- İNDİRİMLİ ORAN KDV İADELERİNDE LİMİT


İndirimli Orana Tabi işlemin Gerçekleştiği Yıl” iadelerine uygulanmak üzere, aşağıda belirtilen tutarları aşan yüklenilen KDV’ler iade edilebilir.

 

 

2015 YILI (TL)

2016 YILI (TL)

2017 YILI (TL)

2018 YILI (TL)

2019 YILI (TL)

İade Yapılabilmesi İçin Aşılması Gereken Limit

19.500

20.600

10.000

11.400

       14.100

(22 Seri No.lu KDV Tebliği)

 
 
VII- DİĞER TASDİK LİMİTLERİ

 

2014 YILI (TL)

2015 YILI (TL)

2016 YILI (TL)

2017 YILI (TL)

2018 YILI (TL)

Kurumlar Vergisi İstisnası

235.000

248.000

257.000

294.000

364.000

 
 

        Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5803 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.